Recenze astrologických knih nakladatelství SLOVART

Recenze astrologických knih nakladatelství SLOVART

připravil Ing. Richard Stříbný

1. Peter Berling Dějiny astrologie

Musím říci, že tato kniha mne nadchla nejen svou kvalitně popsanou historií ranné astrologie babylónské, řecké či arabské, ale zejména svou polemikou s křesťanstvím. Z této polemiky jasně vyplývá, že mezi křesťanskými učenci či vrcholnými představiteli kléru nebyly jen " hlavy zabedněné ", jak jsem si dosud myslel, ale v historii se vyskytli četní papežové či biskupové, kteří brali astrologii jako cenný nástroj k prozkoumání díla Božího a dokonce někteří astrology zaměstnávali ! Ovšem astrology s velkým A, kteří se neuchylovali k primitivním věštbám a nepraktikovali pokleslé formy astrologie. V podstatě se dá říci, že když se v dané době vyskytovali kvalitní astrologové ( např. Morin nebo Lilly ), tak byla astrologie brána jako vážená a ctěná disciplína. V období, kdy klesla do hlubin dnešním slangem řečeno bulváru, pak byla oprávněně vysmívaná.

Této knize bych chtěl vytknout směšování znamení a souhvězdí. Např. na straně 120, v prvním odstavci se píše - cituji - "Mezitím doputoval tropický jarní bod zpětným pohybem ( téměř ) do znamení Ryb". Toto je zásadní chyba, jelikož je jarní bod za všech okolností totožný s 0° znamení Berana a je tudíž vždy počátkem zvěrokruhu, nemůže tedy nikdy vstoupit do žádného znamení pouze do souhvězdí ! V případě, že to není chyba překladatele pletoucího si znamení se souhvězdími, autora omlouvá pouze ten fakt, že není profesionálním astrologem.

V každém případě vřele doporučuji tuto knihu nejen studentům naší Školy klasické astrologie, ale všem vážným zájemcům o tuto královskou a vznešenou disciplínu. Je to kniha na celý život.

2. Julia a Derek Parkerovi Velká škola astrologie

Tato kniha je vskutku velká, jak už koneckonců naznačuje její název. Z grafického hlediska se mi velmi líbí a zařadil bych ji mezi tři nejhezčí novodobé astrologické publikace. Možná bych v dnešní počítačové době doporučil vypustit její poslední část, ve které jsou vytištěny efemeridy, což by snížilo její jinak nemalou hmotnost a usnadnilo přenášení.

Nicméně tato kniha je vskutku poctivě napsaná, obsahující nejen klasické postupy při sestavení a vyhodnocení různých typů horoskopů, ale i metody vyvinuté ve druhé půli minulého století jako je např. relokační či kompozitní astrologie. Je to vskutku kniha velmi obsažná, umožňující začátečníkovi vypočíst a následně vyložit téměř všechny typy horoskopů. Nemusí tak kupovat řadu knih pro jednotlivé obory a může se díky Velké škole astrologie velmi dobře orientovat v tomto dosti složitém nástroji lidského poznání.

S autory bych - a troufám si říci úspěšně - polemizoval s některými výroky ve výkladové části. Např. na straně 218 je možné se dočíst, že když je Venuše jednoho partnera v kvadratuře s Marsem druhého partnera, tak to přináší harmonii, vitalitu a úspěch ... Nicméně každé tak rozsáhlé dílo má své vady na kráse, dokonalost není z tohoto světa.

Opět mohu tuto vydařenou astrologickou učebnici doporučit nejen studentům Školy klasické astrologie, ale všem zájemcům, kteří doma nechtějí mít plné mít regály astrologických knih, ale stačí jim jedna obsáhlá učebnice.

 Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR