Nabídka astrologických služeb Ing. Richarda Stříbného

Váš horoskop bude zpracovávat jeden z nejzkušenějších astrologů v této republice. Ing. Richard Stříbný má pětatřicetiletou astrologickou praxi, je tajemníkem Astrologické společnosti ČR, předsedou Sekce profesionálních astrologů AS ČRů. Vystupuje dosti často v GoschaTV na Cestách k sobě. Jeho příspěvky můžete  číst pravidelně v Magazínu 2000 či v Regeneraci.

 1.  Výpočet a výklad osobního horoskopu pro přesný čas a místo narození.

 Tento horoskop platí po celý život a reprezentuje vše, co dané osobě daly planety do vínku v různých oblastech. Vyhodnotím dispozice zdravotní, profesní, finanční, intelektuální a duševní vlohy, možný duchovní vývoj, typy partnerů, kteří projdou životem člověka  a typy  potomků, kteří se člověku mohou narodit atd.

 2. Výpočet a výklad horoskopu prognostického.

Zde vyhodnocuji konstelace, které budou ovlivňovat život člověka po dobu tří let za pomoci metody tranzitů, sekundárních direkcí a solárních horoskopů. Tento horoskop naznačí, kdy se člověku bude dařit lépe či hůře v různých oblastech života. ( Nikoliv však co člověka čeká a nemine …)

 3. Výpočet a výklad horoskopu vztahového ( partnerského ).

Při kterém srovnám vzájemné vazby všech planet v obou horoskopech a mohu tak zjistit slabé a silné stránky vztahu např. muž - žena, rodič - dítě nebo nadřízený - podřízený.

 4. Výběr termínu pro jednorázovou aktivitu

- např. pro zdravotní či finanční operaci, pro podpisy smluv, pro termín svatby či zahájení soudního sporu atd.

 5. Výběr vhodného termínu pro zvýšení pravděpodobnosti početí dítěte a určení jeho pohlaví.

(  Mimo jiné za použití tzv. Jonášovy metody ).

 6. Výběr místa na světě, kde člověk nejvíce uplatní své vlohy.

Či kde může nalézt vylepšení  své situace zdravotní, partnerské, profesní a finanční. ( Za pomoci různých relokačních metod, zejména však Astrokartografie ).

 7. Možnost zakoupení dárkového certifikátu.

Nevíte si rady s dárkem? Darujte svým blízkým dárkový certifikát na výklad horoskopu!

 8. Nabídka dvoudenního školení pro firemní týmy formou workshopu

Téma: Sebepoznání a efektivní týmová spolupráce. Jedná se o originální know-how, dynamické propojení progresivního, moderního koučinku a spirituálních technik. více zde!

Cena těchto služeb Kterýkoliv z těchto bodů samostatně  1000,- Kč Kterékoliv dva body ( pro jednoho člověka ) 1500,- Kč Kterékoliv tři  body ( pro jednoho člověka ) 2000,- Kč Ostatní kombinace dle  individuální dohody.Studenti ( platící si horoskop ze svých brigád ) a důchodci mají slevu 50%

V případě, že se rozhodnete pro některou z nabízených variant, můžete přijet na osobní konzultaci do mé pražské astrologické kanceláře v Nerudově ulici číslo 39 ( po předchozí závazné objednávce ), kde Vám bude horoskop vyložen a budou zodpovězeny Vaše dotazy, přičemž celá konzultace bude nahrána na CD či na flash paměť ( vezměte si ji sebou ), které si odnesete spolu s nákresem horoskopu a dalšími tištěnými materiály ( zejména v případě prognostického horoskopu ). Jestliže jste z daleka nebo nechcete přijet, mohu Vám vyložené horoskopy v stejné formě zaslat dobírkovým balíčkem nebo po předchozí platbě patřičného honoráře na účet 2247842073/0800 nebo z ciziny na IBAN CZ90 0800 0000 0022 4784 2073 a BIC banky - České spořitelny je GIBACZPX a účet je veden na mé jméno Richard Stříbný mohu zaslat výklad elektronicky přes www.uschovna.cz a to výklad ve formátu MP3 + patřičné písemné materiály plus vysvětlivky. Obvyklý termín zpracování je do 3 - 4 týdnů. 

Pokud budete mít zájem, zatelefonujte mi nebo zašlete mailem tyto údaje - jméno, datum, místo a co nejpřesnější čas narození sebe, dětí či partnerů, které chcete nechat zpracovat. U času narození uveďte s jakou přesností jej znáte. Dále pro případnou korekci času narození zjistěte, zda jste se narodili císařským řezem nebo normálně, a v kterém měsíci těhotenství.

 S přáním stálého zdraví

Ing. Richard Stříbný Nerudova 39 118 00 Praha 1 Informace na tel.:   604 50 60 98


Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR