Astrologický pohled na Betlémskou hvězdu

Astrology a astronomy všech věků zajímalo, za jakých konstelací se Ježíš narodil a čím byla Betlémská hvězda, zda to byla kometa, meteorit nebo nějaká velmi výrazná konstelace. Z nedostatku historických dokumentů z této pohnuté doby okolo počátku našeho letopočtu jsme se museli, a doposud bohužel musíme stále, uchylovat k různým spekulacím. Horoskopů Ježíše bylo vytvořeno za ta více než dvě tisíciletí mnoho. V současnosti převládá jak mezi astrology tak mezi astronomy názor, že Betlémskou hvězdou byla konjunkce Jupitera se Saturnem ve znamení Ryb, ke které došlo v roce 7 před naším letopočtem. Proč by právě tato konstelace měla být onou pověstnou Betlémskou hvězdou ? Důvodů pro tuto domněnku je několik. Ten astrologicko – filosofický říká, že Kristovu učení můžeme přiřadit atributy znamení Ryb – tedy soucitnost, obětavost, klid, nesobeckost, jemnost a moudrost. Navíc se o budoucím věrozvěstovi říkalo, že se narodí král židovský, což nakonec potvrzuje i nápis na Ježíšově kříži -INRI – Ježíš Nazaretský král židovský. Ptáme – li se proč, nabídne nám opět vysvětlení tradiční astrologie. Židé jako národ nezdolný, vytrvalý a houževnatý byli přiřazováni k planetě Saturnu, který v případě harmonické aspektace dává tyto vlastnosti. A právě v roce 7 před našim letopočtem došlo k trojnásobné konjunkci mezi Jupiterem (planetou králů a duchovních vůdců) a Saturnem (mimo jiné reprezentujícím Židy) v soucitném a obětavém znamení Ryb. A v tomto znamení má Jupiter z astrologického hlediska daleko větší sílu než Saturn. Můžeme tedy s trochou nadsázky říci, že Jupiter v Rybách (Ježíš) přichází vládnout Židům (tedy Saturnu). A vskutku velmi přísné a tradicionalistické židovské náboženství začíná být po Ježíšově smrti pozvolna nahrazováno „rybovským“ soucitným a obětavým křesťanstvím. Z astronomického hlediska je zřejmé, že se v roce 7 před našim letopočtem třikrát pohybovala obě tato tělesa nejen ve stejné délce, nýbrž i šířce a deklinaci, takže byla zároveň v konjunkci , šířkové a deklinační paralele ! Z toho je možné jednoznačně usoudit, že byla na obloze opravdu velmi blízko. Tehdy žijícím lidem tato konstelace na nebi neozářeném elektrickým osvětlením musela připadat nádherná a není divu, že očekávali zrození Mesiáše ! Kdy tedy tento Mesiáš mezi lidi přišel ? Pokusil jsem se za pomoci moderní výpočetní techniky tento okamžik zrekonstruovat. Vycházíme – li z té premisy, že tato konjunkce působí nejsilněji, když je exaktní, můžeme stanovit tři data, kdy k tomu došlo. První je 29. květen , druhý je 1. říjen a třetí 5. prosinec. A protože člověk je nejvíce charakterizován znamením, které vychází nad obzor v okamžiku narození (ascendentem), měli bychom dát v horoskopu Ježíše ascendent do znamení Ryb a to nejlépe přímo na tuto konjunkci, která by navíc dle tradice měla být viditelná pouhým okem. Z těchto kritérií vychází vítězně termín 29. května roku 7 před naším letopočtem, kdy v 1.20 hod místního času v Betlémě vycházela konjunkce Jupitera se Saturnem na 21° znamení Ryb. V ostatních dvou případech bylo v okamžiku vycházejích Ryb Slunce nad obzorem a tuto konjunkci tedy nebylo možné v Betlémě spatřit. Pro ilustraci zde uvádím tento spekulativní horoskop. Člověk, který by se narodil s tímto nativním horoskopem, by měl být obdařen mimořádnou mravní silou, obětavostí a citlivostí, avšak nikoliv slabostí. Velký vodní trigon v jeho horoskopu ( Venuše v Raku, Uran v Rybách, Neptun ve Štíru) poukazuje na tvořivou, vnímavou a intuitivní povahu. A protože se narodil za blíženeckého novoluní v třetím domě a s blíženeckým Merkurem, měl by mít také velmi pohyblivý a bystrý intelekt. Byl by to jistě skvělý řečník a učitel, který by si však svými názory nadělal spoustu nebezpečných nepřátel ( blíženecké novoluní v kvadratuře na Urana ve dvanáctém domě). Konec jeho života by pak měl být výjimečný a zahalený rouškou tajemství (silný Neptun v osmém domě – domě smrti). Jeho služba lidu by se za jeho života nesetkala s přílišným vděkem a naopak by mu musela přinést nepřátelství a vyčerpání ( Mars a Pluto v šestém domě v Panně v opozicích na Urana v Rybách ve dvanáctém domě a na Jupitera se Saturnem na ascendentu). Závěrem bych chtěl čtenáře upozornit, že se samozřejmě nejedná o autentický Ježíšův horoskop, nýbrž pouze o spekulativní pokus, který není první a jistě ne ani poslední.

Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR