Svět a Česká republika v roce 2017

Nejvýznamnější konstelace roku 2017 a jejich vliv na svět i na Českou republiku


připravil Ing. Richard Stříbrný

Škola klasické astrologie


Úvod


Rok 2017 přirozeně přinese obtížně řešitelné situace, při kterých se bude nastavovat nová dynamická rovnováha sil po brexitu a po zvolení nového prezidenta USA. Mnohé dosud platné smlouvy budou díky opozicím mezi Jupiterem ve znamení Vah a Uranem ve znamení Berana zrušeny a nahrazeny smlouvami novými, které budou dohodnuty mnohdy za dramatických okolností. Podle mého názoru však nakonec bude nalezen rozumný kompromis a Starý svět ( Evropa ) v astrologii reprezentovaný Saturnem bude velmi dobře spolupracovat s Novým světem ( Amerikou ) představovaným Uranem. Od prosince 2016 do prosince 2017 se bude totiž Saturn pohybovat znamením Střelce v harmonickém spojení s Uranem ve znamení Berana. Saturn však rovněž zastupuje konzervativní proudy ve společnosti, zatímco Uran naopak liberálně smýšlející skupiny obyvatel naší krásné planety, takže v tomto roce bude ubývat třecích ploch a celkově vzato by naše civilizace měla dostávat převážně pozitivní impulzy a nalézat řešení politických, ekonomických či environmentálních problémů vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji.


Nejvýznamnější konstelace mundánní – platné pro celý svět


Jupiter

Planeta nazývaná v minulosti „velkým štěstím“ se bude pohybovat až do 10. října ve znamení Vah a z této Jupiterovy pozice lze usuzovat na vylepšování vztahů mezi rozhádanými jednotlivci či mezi znepřátelenými státy. V každém případě dostane lidstvo velkou šanci k zakopání válečné sekery a k nalezení rozumných kompromisů. Z této Jupiterovy pozice budou těžit zejména prodejci módního ošacení, firmy produkující masovou zábavu, filmoví producenti a právnické kanceláře. Příznivá situace nastává zejména v srpnu, kdy bude Jupiter v sextilu se Saturnem ve znamení Střelce. Je to ideální konstelace pro koupi či prodej nemovitosti a zboží trvalejší hodnoty. Pozitivní impulzy pak dostane kultura, umění, spravedlnost a diplomacie.

10. října pak Jupiter přechází do znamení Štíra, ve kterém setrvá až do 8. listopadu 2018 a dá se říci, že to posílí bankovnictví, pojišťovnictví a farmaceutický průmysl. Medicínská věda může vyprodukovat novou generaci léčiv, které si dokážou poradit s dosud neléčitelnými formami genetických poruch a s rakovinou. Pravděpodobně pokročí výzkum a využití kmenových buněk v bojích se zákeřnými chorobami a lidstvo zřejmě začne zvýšenou měrou konzumovat potraviny vyrobené z geneticky modifikovaných rostlin a zvířat. Koncem listopadu a v první dekádě prosince pak Jupiter vytvoří velmi pozitivně působící vazbu s Neptunem ve znamení Ryb a díky tomu by mnozí umělci měli vytvořit díla nadčasové hodnoty sbližující lidi bez rozdílu rasy a náboženského vyznání.


Saturn

Obávaný učitel řádu a kázně se bude pohybovat až do 20. prosince ve znamení Střelce. Tato Saturnova pozice přinese „vyčištění Augiášova chléva“ či „oddělení zrna od plev“ v soudnictví, na ministerstvech a na jiných vyšších úřadech, ve sportovních klubech a také v církvích. To, co bude životaschopné a dobře fungující, v těchto oblastech přežije, ostatní zkrachuje a odpadne. Ve zdravotní oblasti přinese Saturn ve Střelci zvýšenou četnost problémů s kyčelními klouby, čekací doby na náhradu kyčelních kloubů se s velkou pravděpodobností prodlouží. Mezi prosincem 2016 a prosincem 2017 se narodí více než sto miliónů lidí, kteří budou mít ve svém horoskopu harmonickou vazbu mezi Saturnem ve znamení Střelce a Uranem ve znamení Berana a tito lidé až dorostou mohou dle mého názoru naprosto zásadně změnit rovnováhu sil v oblasti náboženské a duchovní na celé planetě. Budou totiž schopni stát „na ramenou titánů minulosti“ a jejich myšlenky transformovat do moderní doby. Nebudou chtít zbrkle zavrhnout vše staré, ale oddělí zrno od plev a posunou lidstvo dále na poli jak technického tak duchovního pokroku. Tato generace se bude schopná po celé planetě domluvit stejným jazykem, komunikovat spolu rychlostí světla a díky tomu pochopí, že Bůh je pouze jeden jediný v celém Vesmíru a je naprosto jedno, zda jej nazýváme Alláh, Jehova, Brahma apod. Církve, tak jak je známe do současnosti, dle mého úsudku, ztratí svůj smysl a buď se přizpůsobí nové době nebo zmizí v propadlišti dějin. V roce 2017 bude Saturn třikrát v napětí s Marsem – a to 19. ledna, 29. května a 11. října. Plus minus den okolo těchto dat lze očekávat zemětřesení, závaly v dolech, sesuvy půdy a pokusy inicializovat doutnající válečné konflikty. 20. prosince Saturn vstoupí do znamení Kozoroha, ve kterém je nejsilnější a setrvá v něm až do 22. března 2020. I vzhledem k dalším konstelacím by vánoce 2017 měly být pod sněhem…


Uran

Patron géniů, vynálezců, astrologů a rebelů se bude pohybovat po celý rok znamením Berana. Uran v tomto ohnivém a dynamickém znamení přinese zásadní změny ( zejména pak v květnu a v listopadu, kdy bude v trigonu se Saturnem ve Střelci ) do vojenství a do medicíny, boje s protivníky se přenesou do kyberprostoru. Nejmocnější státy světa přeskupí postupně své síly na ovládnutí expanzivně rostoucího toku informací a rovněž lze očekávat převratné novinky vědy a techniky. Naopak snad nejdramatičtější dny roku 2017 budou 27. února, 18. července a 1. prosince, kdy Uran vytvoří konjunkci, kvadraturu a opozici s Marsem. Plus minus den v těchto dnech nelze vyloučit pády letadel, havárie na železnici, velké výpadky rozvodných a počítačových sítí. Přijít mohou výbuchy sopek, tsunami a teroristické činy většího rozsahu.


Neptun

Planeta mystiků a umělců setrvá po celý rok mezi 10. a 14. stupněm svého domicilního znamení Ryb. Tato Neptunova pozice povzbudí ty proudy společnosti, které jsou již přesycené technickými novinkami či hromaděním hmotných statků. Velké množství lidí se postupně přikloní k duchovním naukám, k naplňování svých fantazií a postupně bude docházet k propojování moderních technologií s uměním. Tato tendence nabere dech zejména ve druhé půli listopadu a v první polovině prosince, kdy bude Neptun v harmonické vazbě s Jupiterem. Vodní živel v různých skupenstvích potrápí obyvatelstvo plus minus den okolo 1. ledna, 11. května a 24. září, kdy bude Neptun v konjunkce, v kvadratuře a v opozici s Marsem.

Neptun setrvá ve znamení Ryb až do roku 2025 a troufám si říci, že do té doby dojde k implementaci duchovna do vědy a techniky.


Pluto

Prvek klíčový pro transformaci a regeneraci se po celý rok pohybuje střízlivým, výkonným a praktickým znamením Kozoroha. Na přelomu března a dubna či července a srpna pak bude Pluto v napětí s Jupiterem ve znamení Vah, což zvýší riziko rozpadu společenství států i jednotlivců.
Zatmění Slunce a Luny v roce 2017


V roce 2017 na našem území uvidíme v případě příznivého počasí pouze polostínové zatmění Luny 11.února se středem ve 1.33 hod SEČ a k rovněž polostínovému zatmění Luny dojde 7. srpna se středem ve 20.10 hod SELČ. V prvním případě bude Slunce ve Vodnáři v opozici na Lunu ve Lvu a ve druhém tomu bude přesně naopak. Tyto opozice předznamenávají zostřující se předvolební boj a dá se očekávat, že se politici pokusí své protivníky zdiskreditovat různými „podpásovkami“ . Volební preference budou pravděpodobně velmi rozkolísané. Ve světě může v následujících týdnech dojít k nevybíravým útokům na vládce dané lokality.

K prstencovému zatmění Slunce ve znamení Ryb dochází 26. února a jeho střed bude ve 15.58 hod SEČ ( na našem území nebude viditelné ). Jeho následky ve formě politické a ekonomické nestability spolu s možností řádění vodního a ohnivého živlu si „užijí“ v následujícím roce zejména v Brazílii, v Argentině, v Chile a rovněž pak na jihozápadě afrického kontinentu a v západním africkém rohu.

K úplnému zatmění Slunce ve znamení Lva dojde 21. srpna se středem v 20.30 hod SELČ. Pás viditelnosti úplného zatmění tentokráte prochází středem USA od západu na východ přes celý kontinent. Američané se radují, že jim tento úkaz přitáhne turisty, leč srovnáme li horoskop tohoto zatmění s horoskopem USA a s horoskopem Donalda Trumpa, tak by jim měl úsměv ztuhnout na rtech…K zatmění dochází na 29. stupni znamení Lva, kde se nachází předpokládaný ascendent horoskopu budoucího prezidenta USA a tento stupeň ekliptiky je v opozici na Lunu USA. Výsledkem mohou být velmi dramatické děje v životě Donalda Trumpa i v USA. Nabízí se dva scénáře budoucích dějů – buď Trump i USA se budou chovat obezřetně a vládnout pokorně a umírněně nebo to přeženou a mohou očekávat v následujících dvou letech velmi bolestivé sankce ze strany vyšších sil…
Nový rok

Nastává letos 20. března v 11.29 hod SEČ, kdy na své pouti ekliptikou vstoupí Slunce do znamení Berana a celý svět tak dostane nový impulz. Horoskop sestavený pro tento okamžik pak podbarvuje dění na celé Zemi po následující rok. Při pohledu do tohoto horoskopu je patrné zdůraznění ohnivého živlu, nachází se v něm 6 z 10 těles, které bere astrologie zejména v potaz. Tato ohnivá konstelace pravděpodobně urychlí globální oteplování a dá se předpokládat, že v následujících 12 měsících bude lidstvo své problémy řešit rázně a rychle, někdy i za cenu válečných operací. Zvláštní na novoročním horoskopu je velmi těsná konjunkce Luny se Saturnem ve znamení Střelce, která poněkud zbrzdí proudy migrantů, poškodí však také cestovní ruch a zahraniční obchod, kde se dají očekávat další restrikce. Stoupne riziko uvalení nových cel a vypuknutí obchodních válek, zavádění nových víz atd. Hranice se budou spíše utěsňovat než aby byly propustnější. V novoročním horoskopu je bohužel opozice mezi Jupiterem ve Vahách a Uranem v Beranu, takže lze předpokládat, že dojde i těžkým mezinárodně právním bitvám. Na straně druhé by u většiny plodin měla být vyšší úroda než loni a dá se rovněž očekávat kvalitnější ročník vína.


Česká republika v roce 2017

Z horoskopu Zimního slunovratu lze usoudit na nestálé a spíše větrné počasí.

Třetí únorová dekáda je z astrologického hlediska velmi náročná a u nás ( zejména pak ve světě ) může přinést dramatické děje v přírodě i ve společnosti.

Novoroční horoskop ( pro 20.3. ) naznačuje, že by nás nejenže neměly zaplavovat davy migrantů, nýbrž sami se budeme snažit dovézt kvalifikovanou pracovní sílu a budeme cizince do naší země lákat. ( Vládce 9. domu v 6. domě ).

Z hlediska astrologického by celkově vzato měl být pro naši republiku tento rok stabilní a úspěšný. Dobře dařit by se mělo zejména strojírenství, ocelárnám, zbrojnímu a leteckému průmyslu. Náročnější může být druhá půle dubna a druhá půle července, kdy se ocitne tranzitující Jupiter v kvadrátu na svou pozici v horoskopu naší republiky, což by mohlo přinést prohrané mezinárodní arbitráže a potíže v mezinárodních vztazích. Bohužel ještě nebyl stanoven termín voleb do poslanecké sněmovny, ale pokud by byl ve druhé půli října, tak velké šance na vítězství bude mít hnutí ANO a sekundovat mu může ODS. Oba dva lídři mají v té době povzbudivé konstelace.Závěr

V novoročním horoskopu je Luna poněkud „přidušena“ blízkosti Saturna ve znamení Střelce a dá se tudíž předpokládat, že sociální nůžky mezi bohatými a privilegovanými národy a vrstvami obyvatelstva se budou i nadále rozevírat, fanatičtí, konzervativně ladění kazatelé nebudou chtít ze svých spárů své ovečky propustit a pokusí se je držet v izolaci od volnomyšlenkářů. Nicméně díky harmonickému propojení mezi Saturnem a Uranem lze v tomto roce očekávat výrazný pokrok v duchovní evoluci lidstva a světlo světa může spatřit zárodek nového, decentralizovaného a chce se mi říci přímo – internetového náboženství. A bude to náboženství bez fanatismu, bez válek a bez upalování.
Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR