Školní rok 2024/25 - 2. ročník

dvouletá

Škola klasické astrologie

(presenční a dálková)

navazuje technicky na tradici přenesenou do moderní doby J. B. Morinem a dalšími klasickýmu astrology. Přináší tuto nauku jako součást aplikace hermetické filosofie a klade důraz na samostatné kombinační myšlení frekventantů školy.

Ing. Z. Bohuslav - Ing. R. Stříbný

podzim 2024 - jaro 2025

II. ročník

kde: presenční studium  přes ZOOM

kdy: středy 17-19 hodin, lekce od 2. října 2024 do června 2025

cena: 3 Cena: Presenční studium - 3 platby po 2200,- Kč (září, leden, duben) nebo 6400,- Kč za celý rok najednou; úhrada se děje složenkou typu C, převodem na účet nebo platbou na místě Dálkové studium - 3 platby po 2200,- Kč (říjen, leden, duben) nebo 6400,- Kč za celý rok najednou ; úhrada se děje složenkou typu C nebo převodem na účet.

lze platit ve 3 splátkách po 2200,- Kč

přihlášení: telefonicky: 732 354 413, 604506098,

e-mailem: zdenek@bohuslav.com, richard@stribny.cz,

písemně na adresách:

Zdeněk Bohuslav, Tyršova 12, 120 00 Praha 2 či Tolstého 20, 101 00 Praha 10

Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1

spolu se složením zálohy 1000,- Kč na některou z uvedených adres

Doplňky: certifikát o absolvování Školy klasické astrologie po jejím dokončení, program pro počítač, sleva na vypracování horoskopu, možnost konzultací mimo učební hodiny, minerálka během hodin, xeroxované materiály, navazující specialiso-vané semináře; každá lekce se nahrává a při absenci či při pozdním příchodu je možnost zapůjčení její nahrávky

Dálkové studium – 14 denní zasílání s nahranými lekcemi přednesenými v presenční formě, zasílání písemných materiálů, 1 x za 2 měsíce celodenní společné konsultace (sobota 10-17 hod), další jak u presenční formy

Během studia je možné přecházet z denní na dálkovou formu a naopak

 

 

 

Studijní témata pro rok 2019/2020

 

 

1 Úvod do prognostické astrologie

2 Metoda tranzitů - průchod planet jednotlivými domy horoskopu a jejich vztah k planetám v radixu

3 Solární a lunární horoskopy – životní podprogramy

4 Dlouhodobě působící vlivy – direkce (primární, sekundární, terciární)

5 Metody zpřesnění času narození (rektifikace horoskopu)

– Metoda Bonattiho, Gerichova, Agrippova, profekční, direkcí, transitů, zlatého řezu

– Hermova váha

– Astrogenetická metoda (původní postup naší školy)

Vztahová astrologie (synastrie) – posouzení vztahu na základě vazeb horoskopů a jejich prvků, novodobé techniky: horoskop kompositní, vztahový a splynulý.

Okruhy: láska a manželství v horoskopu, porozumění a komunikace, předpoklady pro duševní a sexuální soulad, výchova a vztah k dětem, manželské a milenecké vztahy.

8 Medicínská astrologie – zdravotní disposice, výběr vhodného termínu pro zdravotní zákroky

9 Mundánní astrologie – prognóza pro vyšší celky. Solár, lunár, direkce, vstupy Slunce a planet do znamení, vlivy zatmění a komet.

10 Úvod do astrometeorologie.

11 Elekční astrologie – výběr termínu pro

podnikání, uzavírání sňatku, početí potomstva,

nákup nemovitostí …

12 Astrologie jako nástroj urychlení duchovního vývoje

 

Naše dosavadní praxe profesionálních astrologů nás vybízí, abychom své zkušenosti zúročili nejen pro zájemce o vypracování horoskopů, ale i pro zájemce o astrologii jako studijní obor. V druhé polovině 20. století přichází množství nových a popularizujících astrologických směrů. V některých případech astrologii obohacují, v jiných z ní činí něco málo soustavného a přehledného. Za této situace může být mnohý zájemce o astrologii zmaten. Naše dlouholeté zkušenosti z denní praxe, spolu se zkušenostmi z pravidelných návštěv mezinárodních astrologických kongresů, na nichž se novinky presentují, styk s předními světovými astrology a vlastní soustavné studium cizojazyčných publikací však pomáhají budovat Školu klasické astrologie jako solidní základ s bezpečnou orientací pro další individuální rozvoj studenta astrologie.

 

Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc. (*1946 v Opavě), vystudoval ČVUT FEL, pracoval jako programátor a věd. pracovník v počí-tačích (Výzkumný ústav mat. strojů ). Zakládající člen a nynější předseda Astrologické společnosti ČR, editor revue Konstelace, přispívá do týdeníku Astro, měsíčníku Phoenix, vystupuje v rádiích a TV. Astrologií se zabývá od roku 1970, vychází z hermetické filosofie, studovat začal z českých předválečných učebnic J. Kefera a M. Boleslavského, anglických Raphaela a R. C. Davisona. Další dovednosti si osvojil praxí a dlouholetým kontaktem se členy Svazu amerických astrologů (AFA) a zapojením do Mezinárodní společnosti pro výzkum v astrologii (ISAR). Člen profesionálního sdružení Astro-kontakt. Dlouhodobě se také zabývá hlubinnou abreaktivní psychoterapií (regresí). Více informací v Kdo je kdo v České republice

 

Ing. Richard Stříbný (* 1956 v Opavě) vystudoval VŠCHT. Pracoval jako vědecko-výzkumný pracovník v Energetickém ústavu. Astrologií se zabývá od sedmdesátých let. Zakládající člen a člen výboru Astrologické společnosti ČR, předseda její profesionální sekce. Člen redakční rady týdeníku Astro, pravidelně přispívá do týdeníku Astro, měsíčníků Phoenix, Magazín 2000, Finanční poradce. Člen profesionálního sdružení Astro-kontakt. Pravidelně hostuje v rozhlasu, TV Prima a Nova. Své dovednosti opírá mj. o látku Jeana Baptisty Morina. Dlouholetý zájem o hermetismus a filozofii Orientu. Zkušený cestovatel po celém světě. Více informací v Kdo je kdo v České republiceIng. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR