Školní rok 2024/25 - 1. ročník

dvouletá

Škola klasické astrologie

(presenční a dálková)

navazuje technicky na tradici přenesenou do moderní doby J. B. Morinem a dalšími klasickými astrology. Přináší tuto nauku jako součást aplikace hermetické filosofie a klade důraz na samostatné kombinační myšlení frekventantů školy.

Ing. Z. Bohuslav - Ing. R. Stříbný

podzim 2023 - jaro 2024

kde: presenční studium v přes ZOOM

kdy: středy 17-19 hodin, lekce od 2. října 2024 do června 2025

cena: Cena: Presenční studium - 3 platby po 2200,- Kč (září, leden, duben) nebo 6400,- Kč za celý rok najednou; úhrada se děje složenkou typu C, převodem na účet nebo platbou na místě Dálkové studium - 3 platby po 2200,- Kč (říjen, leden, duben) nebo 6400,- Kč za celý rok najednou ; úhrada se děje složenkou typu C nebo převodem na účet. i:-

přihlášení: telefonicky: 732 354 413, 271732466, 604506098,

e-mailem: zdenek@bohuslav.com, richard@stribny.cz,

písemně na adresách:

Zdeněk Bohuslav, Tyršova 12, 120 00 Praha 2 či Tolstého 20, 101 00 Praha 10

Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1

spolu se složením zálohy 1000,- Kč na některou z uvedených adres

Doplňky: certifikát o absolvování Školy klasické astrologie po jejím dokončení, program pro počítač, sleva na vypracování horoskopu, možnost konzultací mimo učební hodiny, minerálka během hodin, zajištěné pokračování – II. ročník, xeroxované materiály; každá lekce se nahrává a při absenci či při pozdním příchodu je možnost zapůjčení její nahrávky

Dálkové studium – 14 denní zasílání s nahraných lekcí přednesených v presenční formě, zasílání písemných materiálů, 1 x za 2 měsíce celodenní společné konsultace (sobota 10 - 17 hod), další jak u presenční formy

Během studia je možné přecházet z denní na dálkovou formu a naopak

 

Studijní plán (témata pro 1. ročník)

1 Představení a vymezení Klasické školy astrologie Úvodní témata astrologie. Její vznik a původ. Smysl jejího použití. Jednotlivé astrologické disciplíny. Letmý přehled historie astrologie (Babylonie, Egypt, Řecko, arabské vlivy, 17. stol. Morinus, Lilly, 19. a 20. století, doporučená literatura

2 Trojí pohyb Země. Co to je ekliptika a znamení ekliptiky - zodiak. Sluneční soustava a vesmír kolem nás. Astronomická charakteristika planet

3 Dělení zodiaku na dva - mužská a ženská znamení, nad a pod obzorem. Úvod do hermetické živlové teorie.Dělení zodiaku na 3 – základní, pevná a pohyblivá znamení

4 Dělení zodiaku na 4 - Živly, teorie vzniku, analogie vlastností, zvířetníková znamení, klíčová slova, domicil planet.

5 Klíčová slova a principy související se znameními Beran až Panna.

6 Klíčová slova a principy související se znameními Váhy až Ryby.

7 Procvičování: přiřazování klíčových slov k jednotlivým znamením.

8 Symbolický význam jednotlivých planet. Přiřazení planet ke znamením.

9 Rozlišení planet na vnitřní a vnější. Snášenlivost planet navzájem.

10 Hodnosti planet – domicil, povýšení, triplicita, hranice, tváře

11 Individuální dělení zodiaku – domy, princip konstrukce a jejich hlavní významy

12 Efemeridy a práce s nim, Stanovení posic planet

13 Práce s tabulkami domů, technika sestavení horoskopu,

14 Životní princip. Slunce ve znameních

Emoce v horoskopu. Luna ve znameních zrcadlí naše duševní založení, naše vnímání, naše rodinné okolnosti.

15 Myšlení v horoskopu. Merkur ve znameních mluví o typu našeho intelektu, způsobu naší komunikace.

16 Láska v horoskopu. Venuše ve znameních mluví o našem milostném životě, o oblasti našich zálib.

17 Činnost v horoskopu. Mars ve znameních mluví o naší energii uplatňované navenek, o našem postoji k činnostem.

18 Ideály v horoskopu. Jupiter ve znameních mluví o tom, čemu jsme ochotní věřit, co je našim vůdčím ideálem, k čemu se vztahuje naše dobrá vůle, kde jsme velkorysí. Zkoušky v horoskopu. Saturn ve znameních ukazuje na oblast našich obav, překážek, zdravotních obtíží i skrytých kvalit.

19 Nečekané v horoskopu. Uran ve znameních vyjadřuje nečekané v horoskopu. Jsme mi sami nápadití nebo dokonce nevypočitatelní? V čem? Éterické v horoskopu. Neptun ve znameních určuje způsob, jakým se projevuje naše jemnější dispozice: šarm, spiritualita. Neptun mluví o typu našich ideálů a iluzí. Mocné síly v horoskopu. Pluto ve znameních naznačuje způsob a směr osobních hlubších proměn. Způsobuje nejmocnější generační vlivy.

20 Význam domů, jednotlivých oblastí lidského života. Prázdné domy. Dispositor, signifikátor.

21 Slunce v domech. Kam směřujeme nejvíce naši energie? Luna v domech. K čemu máme citovou inklinaci, jaká je naše emocionalita?

22 Merkur v domech horoskopu říká, čemu věnujeme naše myšlenky. Naznačuje i případné problémy v komunikaci. Venuše v domech ukazuje jaký postoj v milostném životě budeme zastávat. Dovedeme milostné city správně dávat a přijímat?

23 Mars v domech horoskopu. Oblasti našeho úsilí a konfliktů. Nasazování různých typů energie. Jupiter v domech horoskopu ukazuje oblasti, ve kterých "je nám přáno", kde můžeme čekat osudové pomoci.

24 Saturn v domech horoskopu – oblast, která nás donutí k vážnosti a zodpovědnému přístupu. Uran v domech - oblasti našeho života se soustavnou nejistotu a množství příležitostí. Neptun v domech - oblasti, kde se v životě můžeme mýlit stejně jako kde můžeme mít dobrý odhad. Pluto v domech - oblasti , kde bude náš život vystaven hlubším změnám, drsnějším zážitkům a nátlakovým situacím. Interceptovaná znamení.

25 Horoskop - celek ze tří vrstev. Určování hrotů domů pomocí tabulek domů. Základní (ptolemaiovské) a vedlejší aspekty. Orbisy. Neaspektované planety.

26 Aspekty Slunce. Vztahy oblastí naší realizace.

27 Aspekty Luny. Vyjadřujeme city tak jak bychom si přáli?

28 Aspekty Merkura, myšlení se komplikuje nebo se obohacuje o dalšími schopnosti. Aspekty Venuše, Schopnost milovat dostává překážky do cesty nebo pomoci k rozvoji.

29 Aspekty Marse, směry agresivity. posílení nebo oslabení činností. Aspekty Jupitera, rozvoj působící zdar nebo škodící nadbytek.

30 Aspekty Saturna, působí utvrzení, a tak dodává smysl a kvalitu nebo omezení a frustrace. Aspekty Urana zrychlují vnitřní procesy, přinášejí pomocné nebo destruktivní zvraty. Aspekty Neptuna zpomalují a kultivují účinky ostatních planet, přinášejí inspiraci i nedorozumění. Aspekty Plutona vnášejí hlubší síly a nadosobní vlivy do fungování horoskopu. Velký kříž, velký trigon.

31 Retrogradita. Planety nad obzorem, pod obzorem, na Východě, na Západě.

Šířkové a deklinační aspekty.

32 Lunární uzly, arabské body, netradiční prvky .

33 Vládci domů a jejich uplatnění. Tradiční výkladová pravidla.Vzorový příklad.

34 Horoskop známé osobnosti. Rozložení těles v radixu.

35 Vzorové příklady horoskopů celebrit se specifickými vazbami (konjunkce Luna-Mars, Slunce-Luna … (L. King, Mussolini, Mitterand, Wojtyla…)

36 Partnerství v horoskopu., věrnost a nevěra. Vnější překážky

37 Profese v horoskopu, pracovitost a lenost v horoskopu (různé profese).

38 Rodinné poměry v horoskopu. Otec, matka, potomstvo

39 Finance v horoskopu. Horoskopy bohatých a chudých osob.

40 Klid a vzrušení v horoskopu. Příklady osob s pokojným a dramatickým životem

41 Astrologie na internetu.

II. ročník ve studijním roce 2011/2012 obsahuje metody rektifikace (zpřesnění) horoskopu, medicínskou astrologii, mundánní astrologii, srovnávací astrologii, úvod do prognostiky, metodu tranzitů s důrazem na průchod planet domy horoskopu a tranzity superplanet, solární a lunární horoskopy, direkce, úvod do astrometeorologie.

Naše dosavadní praxe profesionálních astrologů nás vybízí, abychom své zkušenosti zúročili nejen pro zájemce o vypracování horoskopů, ale i pro zájemce o astrologii jako studijní obor. V druhé polovině 20. století přichází množství nových a popularizujících astrologických směrů. V některých případech astrologii obohacují, v jiných z ní činí něco málo soustavného a přehledného. Za této situace může být mnohý zájemce o astrologii zmaten. Naše dlouholeté zkušenosti z denní praxe, spolu se zkušenostmi z pravidelných návštěv mezinárodních astrologických kongresů, na nichž se novinky presentují, styk s předními světovými astrology a vlastní soustavné studium cizojazyčných publikací však pomáhají budovat Školu klasické astrologie jako solidní základ s bezpečnou orientací pro další individuální rozvoj studenta astrologie.

 

Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc. (*1946 v Opavě), vystudoval ČVUT FEL, pracoval jako programátor a věd. pracovník v počí-tačích (Výzkumný ústav mat. strojů ). Zakládající člen a nynější předseda Astrologické společnosti ČR, editor revue Konstelace, přispívá do týdeníku Astro, měsíčníku Phoenix, vystupuje v rádiích a TV. Astrologií se zabývá od roku 1970, vychází z hermetické filosofie, studovat začal z českých předválečných učebnic J. Kefera a M. Boleslavského, anglických Raphaela a R. C. Davisona. Další dovednosti si osvojil praxí a dlouholetým kontaktem se členy Svazu amerických astrologů (AFA) a zapojením do Mezinárodní společnosti pro výzkum v astrologii (ISAR). Člen profesionálního sdružení Astro-kontakt. Dlouhodobě se také zabývá hlubinnou abreaktivní psychoterapií (regresí). Více informací v Kdo je kdo v České republice

 

Ing. Richard Stříbný (* 1956 v Opavě) vystudoval VŠCHT. Pracoval jako vědecko-výzkumný pracovník v Energetickém ústavu. Astrologií se zabývá od sedmdesátých let. Zakládající člen a člen výboru Astrologické společnosti ČR, předseda její profesionální sekce. Člen redakční rady týdeníku Astro, pravidelně přispívá do týdeníku Astro, měsíčníků Phoenix, Magazín 2000, Finanční poradce. Člen profesionálního sdružení Astro-kontakt. Pravidelně hostuje v rozhlasu, TV Prima a Nova. Své dovednosti opírá mj. o látku Jeana Baptisty Morina. Dlouholetý zájem o hermetismus a filozofii Orientu. Zkušený cestovatel po celém světě. Více informací v Kdo je kdo v České republiceIng. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR