Astrologie - kompas pro život.

Povídání s ing.Richardem Stříbným "Za dvacet let praxe v astrologii jsem dospěl k názoru, že by se s ní měl seznámit, alespoň v základech, každý člověk. Na školách by mohla být vyučována jako nepovinný předmět. Vedlo by to ke sbližování lidí, pochopení rozdílů mezi nimi, k sebepoznání, nalezení svého místa na tomto světě. Horoskop dítěte by rodičům zmírnil nejednu horkou chvilku při výchově, dospělým pomohl k hladšímu průběhu života."

Ptá se Eva Mištinová

Co vás přivedlo k astrologii ?
Vystudoval jsem VŠCHT v Praze, kde se scházeli ve večerních hodinách členové psychoenergetické laboratoře, samozřejmě tenkrát pololegální. Profesor Kahuda měl podporu pohlavárů KSČ, jako bývalý ministr školství, takže se tam dělaly experimenty s telepatií, telekinezí, ale nesmělo se nic publikovat. Chodili tam lidé s vyjímečnými schopnostmi a postupně můj materialistický světonázor vzal zasvé. Zaujaly mne duchovní nauky a potažmo i astrologie. Je poměrně racionální, proto mne jako člověka se střízlivým duchem upoutala.

Svůj horoskop jste si sestavil sám ?

Byl to kolega, psycholog Zdeněk Myslikovjan. Poté jsem si dal inzeráty do novin a začal objíždět astrology, se kterými jsem se takto seznámil. Kopírovali mi knížky, které vycházely za první republiky a i nezbytné tabulky - efemeridy. Neměl jsem samozřejmě počítač, měl jsem jenom tužku, kružítko, úhloměr a logaritmické pravítko. Takže prvních několik set horoskopů jsem udělal ručně. Jeden mi zpočátku trval desítky hodin.

Astrologie má bohatou historii, vy jste se musel dostat až do Mexika, Egypta, ...

Skutečně - ona má kořeny vedoucí tak do třetího tisíciletí před naším letopočtem. První horoskopy, které známe, jsou zachyceny na hliněných klínopisných tabulkách krále Ašurbanipala v Babylóně. Různé civilizace používaly mírně jiné metody. Jak jsem zjistil například sledováním v Mexiku. Čas od času ve mně zvítězí ta Vodnářská touha po dobrodružství a koupím si letenku na druhý konec světa, abych pátral po nějakých starých artefaktech souvisejících s astrologií.

Jací byli staří astrologové ?

Chodil jsem studovat do Strahovského kláštera středověké spisy a rukopisy astrologické a tam jsem viděl, co ti staří astrologové opravdu dokázali. Jak všechno vycházelo z přesného pozorování a složitou sférickou trigonometrií počítali číslíčko za číslíčkem. Tenkrát ještě neznali ani logaritmy. Úžasné, tolik práce. To byli praví astrologové! Vyselektovaní tím, že tenkrát to mohl dělat jedině člověk mimořádně talentovaný, vzdělaný ve všech směrech, který znal matematiku, historii, lékařství, astronomii... Všechno vědění tehdejší doby se v těch vyjímečných osobnostech střetávalo.

TAJEMSTVÍ SE UDRŽUJE PŘIROZENOU CESTOU

Dnes vychází tolik literatury ... jak oddělit zrno od plev ?

To je nesmírně obtížné. Já jsem za bolševika nadával, že tu nejsou informace. Ale mělo to výhodu, že jsme nebyli zahlceni bláboly extrovertních šílenců, které vychází mnohdy dnes. Zjistil jsem zákonitost, že tajemství se udržuje přirozenou cestou. Ten prostě, kdo na to nemá, je zahlcen regály knih a prokousat se k nějakému jádru je pro něj stejně obtížné, jako tady bývalo obtížné dostat se k jakékoliv astrologické literatuře. 

Měli bychom být všichni astrology ?

Astrologů je čím dál tím víc, věřit někomu bezvýhradně - to nedoporučuji. Pro průměrně inteligentního člověka není problém se ji naučit. Jako šachy - základní tahy se naučí každý, šachových mistrů je samozřejmě jenom pár. Při průměrném talentu, když je člověk pilný a snaživý, může z něj být výborný astrolog. Jsem přesvědčen o tom, že by lidem hodně pomohlo, kdyby se astrologie učila jako třeba nepovinný předmět. Na základních, nebo alespoň na středních školách. Když by lidé pochopili proč je tamten malý a tlustý a ten druhý krasavec, ten chudý, ten inteligentní ... všechno to jsou dispozice zřetelné v nativním horoskopu, byli by tolerantnější.

A základní astrologicé směry ?

Škola tradiční astrologie u nás rozvíjena mnou, Zdeňkem Bohuslavem, Antonínem Baudyšem a dalšími, kteří se snaží poučky klasiků rozvíjet, modernizovat, do dnes využitelné podoby. Zkoumáme například, zda ty konstelace nepůsobí na anorganickou hmotu, na krystalizační reakce, na mikroorganismy... To všechno jsme do určité míry testovali a zjistili, že to funguje. Ale v centru naší pozornosti je samozřejmě člověk ! Kromě jeho charakteru jsme také schopni např. rozebrat jeho finanční záležitosti, zdravotní dispozice, partnerství a vlohy pro povolání. Sledujeme i vlivy planetárních konstelací na osudy národů a států.

Škola psychologické astrologie upouští od těchto konkrétních věcí a soustřeďuje se pouze na člověka a jeho psychický vývoj. Transformovala jí do podoby jakéhosi pomocníka člověka v jeho psychologickém vývoji.

Mají rozdílná filozofická východiska?

Základní filozofický rozdíl mezi nimi je ten, že my vycházíme z premisy reinkarnační. Jsou mezi námi kolegové, kteří dělají regresní terapie a předpokládáme, že každý člověk je svého štěstí strůjcem. Jak koná a myslí, tak se mu to postupem času vrací. Psychologické směry převážně vychází z Jungovy analytické psychologie. Představují si, že existuje kolektivní nevědomí a z toho se potom skládají složky člověka. Když zemře, dostanou se jeho složky zase nazpět do kolektivního nevědomí.

OSUD NENÍ DETERMINOVÁN, ALE CO ZASEJEME, TO SKLIDÍME.

Jaká je vaše nabídka? 

Samozřejmě astrologie není nástroj k tomu, aby člověk pouze zobal rozinky z života. Na zemi se lidé narodí, aby prošli určitými zkouškami a my astrologové jim je můžeme do určité míry usnadnit . Ale výsledek je na nich. To záleží na tom, jak budou konat, jak budou myslet, zda se budou podle svého nejlepšího vědomí a svědomí snažit.

Pak postoupí do vyššího ročníku. Pokud ne, ani astrolog s nimi nic nezmůže. Komu není rady, tomu není pomoci.To platí i pro samotného astrologa. Byť by byl sebegeniálnější, pokud nebude mravně silný, bude lhát, krást, podvádět, dříve nebo později na něj ty síly, které rozvířil, dopadnou. 

Takže snahy vysledovat vhodné konstelace a vsadit Sazku, jsou stejně sázkou do loterie ?

Samozřejmě. Lidé se naprosto nezměnili. Tenkrát v minulosti je zajímaly peníze, sex, partneři, jak jim půjdou obchody, zda budou zdraví ... zrovna tak dnes.

Astrologie je sice nástroj poznávací, ale nezajistí nikomu výhry ve sportce. Myslím si, že zajistit každému výhru, nebo vypočítat čísla která padnou, to možné není. Takový nástroj nebyl dán člověku do rukou. A lidé, kteří tvrdí, že to možné je, umně využívají důvěřivosti a hlouposti druhých.

Přesto - někdo pořád vyhrává... 

Měl jsem přednášku pro Astrologickou společnost o šťastných výhercích.

Je možné vysledovat, zda ten člověk má výhercovský horoskop, a je možné mu vypočítat termíny kdy má zvýšenou pravděpodobnost výhry. Ale pouze u lidí, kteří mají ve svém horoskopu výhercovské konstelace ! 

Ti lidé mají přirozeně takzvané štěstí. Když hrají karty, vyhrávají a obehrávají druhé lidi, když hrají to či ono, pořád mají nadprůměrné štěstí. S tím se už zrodili. Nějakým způsobem si to vysloužili v minulých inkarnacích, proto jim to osud dá.

Co takhle seznámení podle hvězd ?

Hledání partnera je významná věc. My se o to s kolegy pokoušíme deset let, v konsorciu Astrokontakt. Seznamujeme lidi na základě horoskopů. Nikoli povrchně jen podle Slunce , ty jsi Býk, ty jsi Panna ... ale skutečně detailním porovnáním všech prvků horoskopu vůči stovkám horoskopů potenciálních protějšků. Vybíráme člověka nejvíce kompatibilního a osvědčuje se to. Máme vlastní originální,složitý program, který vybírá opravdu dobře.

Je dostatečný zájem ?

Výběr je tím kvalitnější, čím více lidí máme v databázi. Většinou se chtějí takto seznamovat ženy. Pokud jsou středního věku, těch mužů ubývá, protože nejsou tak aktivní jako ženy. I kdybychom se rozkrájeli, nenabídneme jim takový výběr jako těm mužům.

Skutečně existujete = jste na internetu ?
Ano, spolupracuji v projektu "červenání" , což je projekt partnerských vztahů, společně s Dr. Radimem Uzlem a grafoložkou Zuzanou Dobiášovou. Lze nás najít na www.cervenani.cz

OSOBNÍ HOROSKOP DÍTĚTE - VÝBORNÝ KOMPAS PŘI VÝCHOVĚ

Základní druhy horoskopů ...

Osobní horoskop má velký význam zejména pro rodiče. Může jim ušetřit léta hádek, nadávání, domácích konfliktů, nucení do něčeho pro co dítě nemá vlohy.

Kdyby si ho nechali udělat hned po narození, nebo do dvou, tří let, astrolog je nasměruje co by u něj měli rozvíjet, kde má šanci vyniknout. 

Rodič by to vyslechnul, neříkám, že přijal jako definitivní, ale uvažoval o tom... Ušetřil by si mnoho horkých chvil při výchově. 

Na nativní horoskop pohlížím jako na karmu člověka, takový integrál všech sil vytěžených v minulých inkarnacích. 

Pro dospělého je důležitý horoskop prognostický.Znázorňuje vývoj karmy v čase. Díky němu může být schopen lépe uplatnit svoje síly a vlohy. Prostě tím, že si vyvolí určité vhodné termíny pro významné okamžiky. Například pro podpisy obchodních smluv, sňatky, změny zaměstnání atd. 

Znalost toho, co jaké konstelace budou ovlivňovat jeho život, snižuje amplitudy emocí, životních výchylek. Všechno co přijde pak přijímá daleko klidnějším způsobem. Nebo se dozví - pozor, tento orgán je z astrologického hlediska oslaben. Držte dietu, hlídejte si ho víc než průměrně, eliminují se tím zdravotní problémy.

Na závěr , máte nějaké krédo ?

Snažím se žít podle starořeckého "Sofrosyné". Umírněnost hledat ve všem, nejít cestou extrémů, ale ne vždy se mi to daří.

lisa-ann.club


Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR