Škola klasické astrologie 2. ročník 2024/25

navazuje technicky na tradici přenesenou do moderní doby J. B. Morinem a W. Lillym, přináší astrologii jako součást aplikace hermetické filosofie, klade důraz na samostatné kombinační myšlení frekventantů školy.

Ing. Z. Bohuslav - Ing. R. Stříbný
podzim 2024 - jaro 2025 Praha

 

kde: přes ZOOM a jednou za dva měsíce na adrese Dobrovského 8, Praha 7 celou sobotu nebo neděli
kdy: středy 19-21 hodin, první lekce od 2. října 2024  
do června 2025 

za kolik: Cena: Studium - 3 platby po 2200,- Kč (září, leden, duben) nebo 6400,- Kč za celý rok najednou; úhrada se děje složenkou typu C, převodem na účet nebo platbou na místě

přihlášky: telefonicky: 732 354 413, 604506098, e-mailem: zdenek@bohuslav.com , richard@stribny.cz , písemně na adresách:

Z.Bohuslav, Tyršova 12, 120 00 Praha 2
R.Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1

výhody: možnost přijít na "obhlédnutí" a zaplatit až podruhé; sleva na vypracování horoskopu, certifikát o absolvování Školy klasické astrologie po jejím dokončení, program pro počítač, možnost konzultací mimo učební hodiny, minerálka během hodin, zajištěné pokračování kurzu (2. ročník), xeroxované materiály, poskytování nahraných lekcí v případě absence studenta / studentky

Možnost dálkového studia - zasílání nahraných lekcí jak proběhly v presenční formě, zasílání písemných materiálů, 1 x za 2 měsíce celodenní společné konsultace (sobota 10 - 17 hod) 

 

Studijní plán (temata pro 2 ročník - 2024-2025)

zařazení Klasické školy astrologie  metody rektifikace (zpřesnění) horoskopu  medicínská astrologie srovnávací astrologie  základy astrometeorologie úvod do prognostiky  metoda tranzitů, akcent na průchod planet domy horoskopu a tranzity superplanet solární a lunární horoskopy  sekundární direkce pojem a techniky mundánní astrologie ekonomické cykly elekční astrologie Naše dosavadní praxe soukromých astrologů nás vybízí, abychom své zkušenosti zúročili nejen pro zájemce o vypracování horoskopů, ale i pro zájemce o astrologii jako studijní obor. V druhé polovině 20. století přichází množství nových a popularizujících astrologických směrů. V některých případech astrologii obohacují, v jiných z ní dělají něco málo soustavného a přehledného.Za této situace může být mnohý zájemce o astrologii zmaten. Zkušenosti obou lektorů jak z pravidelných návštěv mezinárodních astrologických kongresů, na nichž se novinky presentují, tak styk s předními světovými astrology a vlastní studium cizojazyčných publikací však pomáhají budovat Školu klasické astrologie jako solidní základ s bezpečnou orientací pro další rozvoj studenta astrologie. 

Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc. (*1946 v Opavě), vystudoval ČVUT FEL, pracoval jako programátor a věd. pracovník (Výzkumný ústav mat. strojů ). Zakládající člen a předseda Astrologické společnosti ČR , editor revue Konstelace, pravidelně přispívá do týdeníku Astro, vystupuje v radiích a TV. Astrologií se zabývá od roku 1970, vychází z hermetické filosofie, studovat začal z českých předválečných učebnic J. Kefera a M. Boleslavského, anglického Raphaela, a R.C.Davisona. Další dovednosti si osvojil dlouholetým kontaktem se členy Svazu amerických astrologů (AFA). Člen profesionálního sdružení Astro-kontakt. Zabývá se také hlubinnou abreaktivní psychoterapií. Více informací v Kdo je kdo v České republice

Ing. Richard Stříbný (* 1956 v Opavě) vystudoval VŠCHT. Pracoval jako vědecko-výzkumný pracovník v Energetickém ústavu. Astrologií se zabývá od sedmdesátých let. Zakládající člen a člen výboru Astrologické společnosti ČR, předseda její profesionální sekce. Člen redakční rady týdeníku Astro. Člen profesionálního sdružení Astro-kontakt. Hostuje v rozhlasu, TV Prima a Nova. Své dovednosti opírá mj. o látku Jeana Baptisty Morina. Dlouholetý zájem o hermetismus a filozofii Orientu. Neúnavný cestovatel po celém světě. Více informací v Kdo je kdo v České republice.


Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR