Dvouletá
Škola klasické astrologie

navazuje technicky na tradici přenesenou do moderní doby J. B. Morinem a W. Lillym, přináší astrologii jako součást aplikace hermetické filosofie, klade důraz na samostatné kombinační myšlení frekventantů školy

Ing. Zdeněk Bohuslav - Ing. Richard Stříbný
podzim 2024 - jaro 2026 Praha

kde: přes ZOOM
kdy: středy od 17-19 hodin, první lekce ve středu 2. října 2024 do června 2025  

za kolik: 3 platby po 2200,- Kč v roce (září, leden, duben) nebo 6400,- Kč za celý rok. Platba se provádí složenkou typu C nebo na místě v hotovosti.  

přihlášky: telefonicky: 732 354 413, 604506098, e-mailem: , richard@stribny.cz,

písemně na adresách:
Z.Bohuslav, Tyršova 12, 120 00 Praha 2
R.Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1

výhody: možnost přijít na "obhlédnutí" a zaplatit až podruhé; sleva na vypracování horoskopu, certifikát o absolvování Školy klasické astrologie po jejím dokončení, program pro počítač, možnost konzultací mimo učební hodiny, minerálka během hodin, zajištěné pokračování kurzu (2. ročník), xeroxované materiály, poskytování nahraných lekcí v případě absence studenta / studentky

Možnost dálkového studia - zasílání nahraných lekcí jak proběhly v presenční formě, zasílání písemných materiálů, 1 x za 2 měsíce celodenní společné konsultace (sobota 10 - 17hod ) 

 

Studijní plán (temata pro 1. ročník) Představení a vymezení Klasické školy astrologie Úvodní témata astrologie. Její vznik a původ. Smysl jejího použití. Jednotlivé astrologické disciplíny. Letmý přehled historie astrologie (Babylonie, Egypt, Řecko, arabské vlivy, 17. stol. Morinus, Lilly, 19. a 20. století, doporučená literatura  Trojí pohyb Země. Co to je ekliptika a znamení ekliptiky - zodiak. Sluneční soustava a vesmír kolem nás. Astronomická charakteristika planet Dělení zodiaku na dva - mužská a ženská znamení, nad a pod obzorem. Úvod do hermetické živlové teorie.Dělení zodiaku na 3 - základní, pevná a pohyblivá znamení  Dělení zodiaku na 4 - Živly, teorie vzniku, analogie vlastností, zvířetníková znamení, klíčová slova, domicil planet. Klíčová slova a principy související se znameními Beran až Panna. Klíčová slova a principy související se znameními Váhy až Ryby. Procvičování: přiřazování klíčových slov k jednotlivým znamením.  Symbolický význam jednotlivých planet. Přiřazení planet ke znamením.  Rozlišení planet na vnitřní a vnější. Snášenlivost planet navzájem.  Hodnosti planet - domicil, povýšení, triplicita, hranice, tváře Individuální dělení zodiaku - domy, princip konstrukce a jejich hlavní výnamy Efemeridy a práce s nim, Stanovení posic planet Práce s tabulkami domů, technika sestavení horoskopu,  Emoce v horoskopu. Luna ve znameních zrcadlí naše duševní založení, naše vnímání, naše rodinné okolnosti. Myšlení v horoskopu. Merkur ve znameních mluví o typu našeho intelektu, způsobu naší komunikace.  Láska v horoskopu. Venuše ve znameních mluví o našem milostném životě, o oblasti našich zálib. Činnost v horoskopu. Mars ve znameních mluví o naší energii uplatňované navenek, o našem postoji k činnostem. Ideály v horoskopu. Jupiter ve znameních mluví o tom, čemu jsme ochotní věřit, co je našim vůdčím ideálem, k čemu se vztahuje naše dobrá vůle, kde jsme velkorysí. Zkoušky v horoskopu. Saturn ve znameních ukazuje na oblast našich obav, překážek, zdravotních obtíží i skrytých kvalit. Nečekané v horoskopu. Uran ve znameních vyjadřuje nečekané v horoskopu. Jsme mi sami nápadití nebo dokonce nevypočitatelní? V čem? Éterické v horoskopu. Neptun ve znameních určuje způsob, jakým se projevuje naše jemnější dispozice: šarm, spiritualita. Neptun mluví o typu našich ideálů a iluzí. Mocné síly v horoskopu. Pluto ve znameních naznačuje způsob a směr osobních hlubších proměn. Způsobuje nejmocnější generační vlivy.  Význam domů, jednotlivých oblastí lidského života. Prázdné domy. Dispositor, signifikátor. Slunce v domech. Kam směřujeme nejvíce naši energie? Luna v domech. K čemu máme citovou inklinaci, jaká je naše emocionalita? Merkur v domech horoskopu říká, čemu věnujeme naše myšlenky. Naznačuje i případné problémy v komunikaci. Venuše v domech ukazuje jaký postoj v milostném životě budeme zastávat. Dovedeme milostné city správně dávat a přijímat? Mars v domech horoskopu. Oblasti našeho úsilí a konfliktů. Nasazování různých typů energie. Jupiter v domech horoskopu ukazuje oblasti, ve kterých "je nám přáno", kde můžeme čekat osudové pomoci. Saturn v domech horoskopu - oblast, která nás donutí k vážnosti a zodpovědnému přístupu. Uran v domech - oblasti našeho života se soustavnou nejistotu a množství příležitostí. Neptun v domech - oblasti, kde se v životě můžeme mýlit stejně jako kde můžeme mít dobrý odhad. Pluto v domech - oblasti , kde bude náš život vystaven hlubším změnám, drsnějším zážitkům a nátlakovým situacím. Interceptovaná znamení. Horoskop - celek ze tří vrstev. Určování hrotů domů pomocí tabulek domů. Aspekty. Nejpřesnější aspekt. Neaspektované planety. Základní a vedlejší aspekty. Orbisy.  Aspekty Slunce. Vztahy oblastí naší realizace. Aspekty Luny. Vyjadřujeme city tak jak bychom si přáli? Aspekty Merkura, myšlení se komplikuje nebo se obohacuje o dalšími schopnosti. Aspekty Venuše, Schopnost milovat dostává překážky do cesty nebo pomoci k rozvoji. Aspekty Marse, směry agresivity. posílení nebo oslabení činností. Aspekty Jupitera, rozvoj působící zdar nebo škodící nadbytek. Aspekty Saturna, působí utvrzení, a tak dodává smysl a kvalitu nebo omezení a frustrace. Aspekty Urana zrychlují vnitřní procesy, přinášejí pomocné nebo destruktivní zvraty. Aspekty Neptuna zpomalují a kultivují účinky ostatních planet, přinášejí inspiraci i nedorozumění. Aspekty Plutona vnášejí hlubší síly a nadosobní vlivy do fungování horoskopu. Velký kříž, velký trigon. Retrogradita. Planety nad obzorem, pod obzorem, na Východě, na Západě. Šířkové a deklinační aspekty.  Lunární uzly, arabské body, . Vládci domů a jejich uplatnění. Tradiční výkladová pravidla.Vzorový příklad. Horoskop známé osobnosti. Rozložení těles v radixu.  Vzorové příklady horoskopů s konjunkcí Slunce- Luna. (Ford, Marx, Mitterand, Wojtyla) Vzorové příklady horoskopů s konjunkcí Luna-Mars (L. King, Minelli, Mussolini) Profese v horoskopu, pracovitost a lenost v horoskopu (různé profese). Manželství v horoskopu. Věrnost a nevěra. Vnější překážky. Rodinné poměry v horoskopu. Otec, matka, potomstvo. Peníze v horoskopu. Horoskopy bohatých a chudých osob. Astrologie na internetu. Klid a vzrušení v horoskopu. Příklady osob s pokojným a dramatickým životem.

Pokračování ve 2. ročníku naší Školy klasické astrologie bude obsahovat metody rektifikace (zpřesnění) horoskopu, medicínskou astrologii, mundánní astrologii, srovnávací astrologii. Úvod do prognostiky. Metoda tranzitů, akcent na průchod planet domy horoskopu a tranzity superplanet. Solární a lunární horoskopy. direkce. Odhady, co způsobily tranzity. 

Naše dosavadní praxe soukromých astrologů nás vybízí, abychom své zkušenosti zúročili nejen pro zájemce o vypracování horoskopů, ale i pro zájemce o astrologii jako studijní obor. V druhé polovině 20. století přichází množství nových a popularizujících astrologických směrů. V některých případech astrologii obohacují, v jiných z ní dělají něco málo soustavného a přehledného.Za této situace může být mnohý zájemce o astrologii zmaten. Zkušenosti obou lektorů jak z pravidelných návštěv mezinárodních astrologických kongresů, na nichž se novinky presentují, tak styk s předními světovými astrology a vlastní studium cizojazyčných publikací však pomáhají budovat Školu klasické astrologie jako solidní základ s bezpečnou orientací pro další rozvoj studenta astrologie

Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc. (*1946 v Opavě), vystudoval ČVUT FEL, pracoval jako programátor a věd. pracovník (Výzkumný ústav mat. strojů ). Zakládající člen a předseda Astrologické společnosti ČR , editor revue Konstelace, pravidelně přispívá do týdeníku Astro, vystupuje v radiích a TV. Astrologií se zabývá od roku 1970, vychází z hermetické filosofie, studovat začal z českých předválečných učebnic J. Kefera a M. Boleslavského, anglického Raphaela, a R.C.Davisona. Další dovednosti si osvojil dlouholetým kontaktem se členy Svazu amerických astrologů (AFA). Člen profesionálního sdružení Astro-kontakt. Zabývá se také hlubinnou abreaktivní psychoterapií. Více informací v Kdo je kdo v České republice

Ing. Richard Stříbný (* 1956 v Opavě) vystudoval VŠCHT. Pracoval jako vědecko-výzkumný pracovník v Energetickém ústavu. Astrologií se zabývá od sedmdesátých let. Zakládající člen a tajemník Astrologické společnosti ČR, předseda její profesionální sekce. Člen redakční rady týdeníku Astro. Člen profesionálního sdružení Astro-kontakt. Hostuje v rozhlasu, TV Prima a Nova. Své dovednosti opírá mj. o látku Jeana Baptisty Morina. Dlouholetý zájem o hermetismus a filozofii Orientu. Neúnavný cestovatel po celém světě. Více informací v Kdo je kdo v České republice.


Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR