K HVĚZDOPRAVCI AŽ POD HVĚZDY

KE HVĚZDÁŘI AŽ POD HVĚZDY

Říká se tomu genius loci neboli duch místa. Sídlí v mnoha malostranských komínech a prejzových střechách, ve věžích, je vepsán v ornamentech starobylých vrat, v dřevěných stropech, vytesán do barokního schodiště či klenby. Kdo ví, možná se skrývá i v té jedné jediné secesní klice, která patří k domu U bílé řípy. Denně ji brali do ruky lidé, kteří tu žili před námi. Na té klice zbyly jejich otisky. Možná i slavných hvězdářů - Tychona Brahe či Johannese Keplera... Genius loci, dnes tu bydlí hvězdopravec jedenadvacátého století, předseda Sekce profesionálních astrologů a člen výboru Astrologické společnosti České republiky - Ing. RICHARD STŘÍBNÝ. Vítejte v jeho království!

Nerudova ulice patří k nejproslulejším lokalitám, kde se věda potkává s uměním a mysterium s životem. Odjakživa byla vyhledávána nejvýznamnějšími nositeli ducha, lidmi, kteří chápali minulost, žili přítomností a určovali směr budoucím generacím. Jakoby se dějiny opakovaly, astrolog v podhradí...

Přiznám se, že jsem si splnil dlouholetý sen. Ještě dnes si živě pamatuji na první zkoušku, kterou jsem v roce 1975 složil na vysoké škole chemicko-technologické a šel ji slavit s kolegy na Vikárku na Pražský hrad. Už v ten moment, kdy jsem se vlastně poprvé dostal na tato místa, jsem pocítil ten úžasný náboj tohoto vznešeného místa, cítil jsem, jak mě to sem láká, jak to moji bytost poutá a zatoužil jsem tady bydlet. Samozřejmě jsem se o to velmi usilovně i pokoušel. Nejdříve jsem získal kontakt na byt dole v Cihelné ulici, kde jsem se přihlásil k jedné starší paní, s níž jsem do její smrti žil. Poté, co zemřela, zažádal jsem pochopitelně stát o převod užívacího práva. Bohužel bylo v tehdejší komunistické době vše podplaceno a na tento byt dostal zálusk jeden umělec, který ovšem už jeden byt měl u Karlova mostu. A tak i přestože jsem splnil všechny zákonem dané podmínky k tomu, aby užívací právo přešlo na mou osobu, byl jsem vystěhován. Byt byl v zápětí vyjmut z bytového fondu a přidělen zmíněnému “umělci” jako ateliér. Věřte, že jsem to tehdy nesl velmi těžce, ale nevzdával se. Nyní, když jsem po letech získal bydlení daleko krásnější - v podkroví v Nerudově ulici - a začal hlouběji studovat historii Malé Strany, zjistil jsem, že byt, o který jsem tolik usiloval, se nacházel v domě, kde vlastně kdysi žil ras, pohodný, jenž zabíjel toulavé psy...

Moudrost osudu je někdy opravdu nevyzpytatelná... Dnes naopak bydlíte v místě, kam přeneseně vzato lze říci, že duchem patříte. Pokud vím, tak kromě mnoha významných umělců žil U Bílé řípy i známý pražský Vodnář, velký herec, pan Josef Kemr.

Ano, přiznám se, že to bylo pro mne obrovské potěšení a pohlazení na duši, když jsem se před stěhováním dozvěděl, že právě tento velký Vodnář pražský, kterého jsem si vždycky nesmírně vážil, zde bydlel. Patřím totiž do stejného znamení...

Nic není náhoda, třeba se bude tento dům tak jednou i skutečně nazývat. Můžete nám přiblížit jeho historii?

Domy v Nerudově ulici č. 35, 37 a 39 patří do 15. století a byly jedním velkým deskovým domem. Po požáru v roce 1541, kdy shořela velká část Malé Strany a Hradčan, byl rozdělen do tří domů, které vidíte v současné podobě. Základy však i po rekonstrukcích zůstaly zachovány, gotická sklepení jsou propojena různými podzemními chodbami, kde se dříve konaly významné historické obřady. Zde právě uvažuji o tom, že bych časem zřídil i alchymickou laboratoř... Alchymie má nakonec v Čechách také dlouhou tradici. O její rozšíření se významně zasadil hlavně Theofrastus Paracelsus z Hohenheimu a v českých zemích to byl zejména Bavor Rodovský z Hustířan. Skutečného vrcholu ovšem nabylo královské umění za vlády císaře Rudolfa II. Takže tu prostě cítím určitou sounáležitost, i když jsem se sem dostal až ve svých pětačtyřiceti letech. Myslím si, že tu ještě mohu vytvořit své "velké dílo", třeba až nebudu nucen se živit jenom praktickou astrologií, učením a sestavováním horoskopů, budu psát - inspirován tímto prostředím - astrologické knihy nejen praktické, ale i vyšší filosofické úrovně. Koneckonců ideální to měli kolegové z minulých století, které si například platil Rudolf II., protože ti dělali horoskop pouze jemu, maximálně jeho milenkám a potomkům, mezitím měli ale čas bádat, zkoumat a psát. Samozřejmě neměli v té době zase počítače, takže jim to trvalo nesrovnatelně déle než nám.

Rudolfova láska a důvěra k astrologii byla skutečně pověstná. Na jeho dvoře působila řada skvělých astrologů, Hájek, Brahe, Maier či Kepler. O Johannu Keplerovi se ale traduje, že příliš kladný vztah k tehdy přirozené součásti astronomie - astrologii neměl...

Opak je pravdou. Tuto disciplínu velmi ctil a byl si vědom jejího významu. V roce 1601 napsal ostatně knihu O základech astrologie. Německý génius Kepler bral astrologii natolik vážně, že sám pro sebe si sestavil horoskop Rudolfa II. i jeho velkého konkurenta a soupeře, Rudolfova bratra a uherského krále Matyáše. Později dokonce proslul jako tvůrce horoskopu generála Valdštejna, který vstoupil do dějin jako “horoskop předpovězené smrti”.

Astrologii věnoval přinejmenším stejný zájem jako astronomii i Tycho Brahe. Jeho astrologické studie nepostrádají dokonale precizní zpracování. Tycho Brahe a Johannes Kepler byli ale bohužel možná jedni z posledních “osvícených astronomů”, kteří dokázali ve svém myšlenkovém světě skloubit a přirozeně propojit tyto dvě dnes u nás zcela oddělené disciplíny.

Škoda, že jsme zapomněli na doby, kdy byl astronom zároveň astrologem... Jak byste astrologii obhajoval proti těm, co ji označují za šarlatánství a pavědu?

Pokusil a pokouším se ji obhájit svojí dlouholetou praxí. Za svůj život jsem už sestavil a vyložil okolo deseti tisíc horoskopů, vystoupil ve stovkách pořadů v rádiu i v televizi a domnívám se, že jsem tímto způsobem výrazně ovlivnil veřejné mínění. Vždy zdůrazňuji, že astrologie není nějakým věštěním přesného průběhu budoucnosti člověka, umožní nám pouze poznat svou výbavu do tohoto života, ale kam přesně s ní dojdeme, to není ve hvězdách, ale v rukou nás samých. Rozhodně ji nepovažuji za pavědu, ale vlastně ani za exaktní vědu. Je to nauka na pomezí vědy a umění. Pokud však nazýváme vědou například psychologii či sociologii, pak má astrologie plné právo nazývat se rovněž vědou. Nesporně vychází z reálně existujících pozic planet ve znameních, domech a vzájemných planetárních vazbách a teprve kombinace všech těchto faktorů je "pravou astrologií" . Tedy nikoliv to, co čeká Býky, Berany apod. Astrologie samozřejmě souvisí do určité míry s talentem. Někdo dovede vyložit horoskop stejně jako někdo jiný umí hrát na klavír, zpívat či malovat. Jinými slovy ta část výkladová, interpretační má prakticky stejné atributy jako každá umělecká činnost, zatímco základ - efemeridy či sestavený horoskop, jsou exaktně matematicky podloženy. Je zde však zásadní rozdíl, astrologie ve své tradiční podobě je logická, pevná stavba, založená na žulových kamenech přesných definic. Je to kombinační, logická, naučitelná a ověřitelná nauka. Rozhodně to není tak, že si astrolog vypočte horoskop, pak se nad ním zasní a fabuluje, co jej napadne. Klasičtí astrologové, mezi které já patřím, používají při výkladu postupy, které mají ve své praxi ověřeny. Astrologii se věnuji už více než dvacet let a mohu zodpovědně říci, že rozhodně nejde o disciplínu, která by se dala a měla podceňovat. To bychom také museli zpochybnit díla Newtona, Keplera, Einsteina nebo mnoha dalších velkých mozků historie částečně spjatých s astrologií. Víte, astrologie je předmětem odsouzení především u lidí, kteří o ní vědí málo nebo vůbec nic. Vezměte si jen historické procesy. Ty přece právě díky astrologii nacházejí svoji logiku a zdůvodnění.

Největší nedostatek astrologie vidím ale v tom, a to jsem přiznal i doktoru Grygarovi a profesoru Heřtovi, s nimiž jsem hovořil v památném setkání televizního pořadu Na hraně, že nemá takovou zpětnou vazbu a takový ten "samočistící" proces, jaký má exaktní věda, kdy předloženou hypotézu např. nějakého astronoma záhy jeho kolegové dokážou nebo vyvrátí. Když se experimentálně neověří, odstraní ji ze systému, když ano, vloží ji do učebnic a jejího autora vezmou na vědomí. Kdežto v astrologii díky tomu, že to není exaktní věda a nemáme nějaké týmy, které by se specializovaly na ověřování nových postulátů, vstupuje na toto pole mnoho šarlatánů a extravagantních podivínů, kteří se snaží do ní zavlékat neustále nové věci, které nejsou funkční a jsou to pouze jejich výmysly, za pomocí kterých se chtějí zviditelnit. Tímto způsobem se pak dostává do dobře promazaného astrologického soukolí písek, jehož odstranění pak bohužel mnohdy trvá strašně dlouho. To je zároveň i moje reakce, k níž se časem rozepíšu více, na to, že časopis Astro obdržel od společnosti skeptiků Sisyfos, kterou řídí již zmiňovaný profesor Heřt, zlatý Bludný balvan.

Pojďme se raději vrátit do království, kde se samo nebe stýká se zemí... Zbývá ještě zdolat kamenné schody tří podlaží, abych konečně vychutnala pohled z podkrovní “domácí” rozhledny. Úžasný. Nejdříve jsem vydechla údivem nad nádherným pražským panoramatem. To obrovské moře červených střech, paláce, zahrady a chrámy... Když jsem však přisedla k dalekohledu a pozorovala hvězdy i s výkladem o vesmíru, to už byl opravdu zážitek dokonalý.

Tento dům má mimochodem strategicky dobrou polohu v tom, že má vyšší střechu než domy, které jsou před ním, takže z tohoto podkroví je skutečně vidět celé stověžaté panorama. Navíc zde mohu dělat to, co dělají hvězdáři, kteří nás hvězdopravce nemají příliš v oblibě, lehnout si na střechu a ve vlahé teplé noci pozorovat s dalekohledem v ruce oblohu. Mezi sousedním domem U Červeného lva a naším, U Bílé řípy, je totiž taková proluka, kde mohu přímo pod hvězdami jakoby v srdci naší vlasti ležet ve spacáku, koukat do vesmíru a rozjímat...

V tomto případě už skutečně věřím, že vás zde opravdu budou napadat jen velké myšlenky, kterými, doufám, obohatíte i naše čtenáře.

Samozřejmě, v této souvislosti jsem totiž jejich dlužníkem, hned vysvětlím. Když jsem totiž našetřil nějaké peníze, jinak bych ten byt nikdy neměl, rozdával jsem lidem na Malé Straně do schránek nabídky na výměnu bytu. Poté jsem najednou zjistil, že zde žije spousta Astro-čtenářů, kteří znali mé články a chtěli mě tu mít. Dokonce jedna starousedlice osobně chodila a přesvědčovala ty lidi, kteří tu už bydlet nechtěli, aby byt se mnou vyměnili...

Ačkoli to zní v dnešní době téměř jako v pohádce, já se malostranským starousedlíkům vůbec nedivím. Jde přece o genia loci... Jak změnu bydliště ale přijala vaše stálá klientela?

Velmi vřele, protože tady je pochopitelně zcela jiná atmosféra, než v malé panelákové garsonce na sídlišti. Začíná to třeba už i tím, že mohou mít takový vznešenější pocit, když scházejí z Hradu, z Pohořelce. Ti, kteří zase naopak stoupají z Malostranského náměstí, spojí návštěvu i s romantickou procházkou v duchu ke hvězdáři až pod hvězdy...

Našli k vám cestu i klienti, kteří se předtím ostýchali do paneláku? Mám na mysli poslance a senátory.

Už jich tu pár sedělo, samozřejmě, že to ale nikdo na veřejnosti neprozradí. U nás k tomu ještě doba neuzrála.

Zájem o astrologii ale přece u nás stále vzrůstá, nebo se snad mýlím?

Za těch dvanáct let je skutečně vidět stoupající trend. Dokonce si myslím, že lidé, kteří se o tuto disciplínu alespoň trochu zajímají, už většinou vědí, že nemohou čekat od astrologa nějaké věštění. Mnozí si ale ještě i dnes stále naivně myslí, že jim řekneme přesně, co je čeká a nemine nebo např. kdy vyhrají ve sportce. Podle mého názoru však má každý člověk určitou míru svobodné vůle a svou budoucnost si modifikuje svými myšlenkami a zejména činy. Astrolog je sice schopen říci, kdy a v které oblasti lidského života zapůsobí určitá konstelace, může klienta varovat či povzbudit, ale jak to dopadne je v jeho rukou.

A jak se daří na tomto poli vašim slovenským kolegům?

Podle mého názoru chybí na Slovensku především hodnotný astrologický časopis a v tomto smyslu zde koná dobré dílo právě časopis Astro. Ačkoli k duchovním naukám mají Slováci přirozeně blízko, nemají bohužel dodnes na trhu dostatek literatury. Nedávno jsem ale navázal úzkou spolupráci s jedním slovenským podnikatelem - Markem Richterem, jehož jsem přesvědčil o funkčnosti astrologie, o spolehlivosti její nativní i prognostické části a jenž založil určitou pobočku v Banské Bystrici, která nabízí kvalitní astrologické služby. Takže uvidíme...

Alena MaryškováIng. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com