Svět a Česká republika v roce 2012

Nejvýznamnější konstelace roku 2012 a jejich vliv na svět i na Českou republiku


připravil Ing. Richard Stříbrný

Škola klasické astrologie


Úvod


Obávaný rok 2012 je z astrologického hlediska poněkud méně dramatický než rok 2011, který právě uplynul. Zatmění z loňského roku plus silný tlak Saturna pohybujícího se ve znamení Vah přinesla bolestivá utahování opasků a ti, kteří byli předlužení, byli postaveni před hodně těžké situace spojené s velmi bolestivými řezy. Základní zákon tohoto vesmíru, jak nám jej nastavil náš Stvořitel, je zákon rovnováhy – chceme li něco od světa, pak nám nezbývá nic jiného než pracovat. Anebo si půjčovat… Nicméně dříve či později budeme muset své dluhy splatit i s úroky a naši učitelé – planetární Bohové – na to dohlédnou. Nicméně tento rok nám z astrologického hlediska přinese velké šance k nalezení harmonie mezi materiálním a duchovním světem.


Nejvýznamnější konstelace mundánní – platné pro celý svět


Jupiter

Planeta nazývaná v minulosti „velkým štěstím“ se bude pohybovat až do 11. června znamením Býka a v březnu vytvoří harmonickou vazbu s Plutonem ve znamení Kozoroha. Tato Jupiterova pozice spojení s vlivem Plutona by měla přispět k zregenerování zadlužených ekonomik a k zisku větší důvěry v bankovní sektor. Světová ekonomika by měla zaznamenat pozitivní impulzy směřující ke stabilizaci.

Po zbytek roku se Jupiter bud pohybovat ve svém exilu ve znamení Blíženců, což by mělo přinést expanzívní nárůst informací, které svět produkuje a vydělají na tom firmy produkující zařízení informace ukládající a zpracovávající. V červenci mohou světlo světa spatřit převratné novinky, které významně urychlí třídění a zpracování informací. Jupiter bude totiž v harmonickém spojení s Uranem ve znamení Berana. Skokově pokročí digitalizace novin, časopisů a knih. Hitem budou inteligentní, malé, skladné a přitom levné čtečky. Digitální média postupně převálcuji tiskoviny, už v tomto roce si ukrojí daleko významnější krajíc než loni.


Saturn

Obávaný učitel řádu a kázně se bude pohybovat až do 5. října znamením Vah, kde je ve svém povýšení a není tudíž tak přísný. V lednu a v únoru bude Saturn na konci Vah v zastávce a vytvoří přitom harmonickou vazbu s Neptunem ve znamení Vodnáře – planetou idealistů, umělců a duchovních lidí. Tato velmi významná konstelace přináší velké šance na splnění snů jak jednotlivců tak lidstva. Mohlo by nastat vyvážení teorie a praxe, duchovna a materiálna, teoretické vědy a praktické techniky. Nicméně Saturn ve Vahách si především přeje vyrovnanou bilanci a naplnění ideálu spravedlnosti, takže jednotlivci a státy žijící na dluh mohou jeho lekce i nadále pociťovat velmi bolestivě. 5. října pak přejde obávaný Saturn do neméně obávaného znamení Štíra, ve kterém samozřejmě setrvá až do konce roku. Tato Saturnova pozice už může přinášet „smrt“ či lépe řečeno konec věcí, které nebyly schopny regenerace a transformace. V následujících více než dvou letech, za kterých bude Saturn ve Štíru, se zakalené vody vyčistí, co je přežité odumře a na základech toho starého vyroste něco nového, lepšího, životaschopnějšího…Můžeme si zde dosadit předlužené jednotlivce, firmy i státy, počet bankrotů bude vskutku s velkou pravděpodobností stoupat. Zatímco s pozicí Saturna ve Vahách souvisí zvýšená četnost nemocí ledvin a snížená schopnost početí přirozeným způsobem, když bude Saturn ve Štíru, tak se zmnoží vážné choroby pohlavních orgánů, prostaty a močových cest.


Uran

Patron géniů, vynálezců, astrologů a rebelů se bude pohybovat po celý rok prvním dekanem znamením Berana. Uran v tomto ohnivém a dynamickém znamení přinese zásadní změny do vojenství a do medicíny, boje s protivníky se přenesou do kyberprostoru. Nejmocnější státy světa přeskupí postupně své síly na ovládnutí expanzivně rostoucího toku informací.


Neptun

Planeta mystiků a umělců se bude pohybovat až do 3. února na konci znamení Vodnáře, ve kterém přeje hledání a nalézání humanistických ideálů, mohou vznikat umělecká dílu sbližující národy s rozdílným náboženstvím a kulturním zázemím. Po zbytek roku pak bude Neptun ve svém domicilním znamení Ryb a vytvoří tak protiváhu poněkud chladnějším silám jako je Jupiter v Blížencích a Saturn ve Vahách. Tato Neptunova pozice povzbudí ty proudy společnosti, které jsou již přesycené technickými novinkami či hromaděním hmotných statků. Velké množství lidí se postupně přikloní k duchovním naukám, k naplňování svých fantazií a postupně bude docházet k propojování moderních technologií s uměním. Neptun bude ve znamení Ryb až do roku 2025 a troufám si říci, že do té doby dojde k implementaci duchovna do vědy a techniky.


Pluto

Prvek klíčový pro transformaci a regeneraci se po celý rok pohybuje střízlivým, výkonným a praktickým znamením Kozoroha a díky tomu se v mnohých státech bude měnit forma vlády či řádu ve společnosti.
Zatmění Slunce a Luny v roce 2012


21. května dochází k prstencovém zatmění Slunce na počátku znamení Blíženců se středem v 1.47 hod SELČ v napětí s Jupiterem ve znamení Ryb, což předznamenává nastávající boj mezi záplavou informací, které již lidský mozek není schopen zpracovávat a následným útěkem do světa fantazie. Ti vyspělejší z nás dají přednost poslechu harmonické hudby či mediatcím, ti méně vyspělí pak budou zvýšenou měrou holdovat alkoholu a drogám. A v podobném duchu lze dekódovat i vliv částečného zatmění Luny při úplňku 4. června, jeho střed bude ve 13.11 hod SELČ nebo také polostínové zatmění Luny z 28. listopadu ( střed 15.45 hod SELČ ).

Bezesporu nejvýznamnější je úplné zatmění Slunce ve znamení Štíra, ke kterému dochází 13. listopadu a jeho střed nastává ve 23.07 hod SEČ. Viditelné bude nad Austrálií, nad jižní částí Tichého oceánu a nad jižní části Jižní Ameriky. Zejména v těchto lokalitách bude v následujících dvou letech řádit vodní živel a to hlavně díky podmořským výbuchům sopek či posuvům tektonických desek. Mnohé ostrovy či části kontinentu zmizí v moři a jiné se zase vynoří z hlubin. V obecnější rovině toto zatmění ve znamení Štíra akceleruje transformaci lidstva z tvorů přízemních holdujících jídlu, pití a sexu na jedince bádající v hlubinách vesmíru a v hlubinách lidského ducha. Lze předpokládat, že regresní terapie se stane metodou přijímanou širokými masami obyvatelstva a postupně přestane platit, že člověk nemá šanci prozkoumat to, co jej čeká po smrti…


Nový rok

Astrologický Nový rok nastává letos 20. března v 6.14 hod SEČ, kdy na své pouti ekliptikou vstoupí Slunce do znamení Berana a celý svět tak dostane nový impulz. Horoskop sestavený pro tento okamžik pak podbarvuje dění na celé Zemi po následující rok. Při pohledu to tohoto horoskopu je patrné, že to rozhodně nemusí být rok katastrofický. Lidstvo by se mělo velmi dobře rozvíjet na poli vědy, výzkumu a praktické aplikace nabytých znalostí v technice – je zde trojkonjunkce Slunce, Merkur a Uran ve znamení Berana. Na straně druhé Luna v konjunkci s Neptunem ve znamení Ryb poukazuje na produchovňování společnosti a zvyšování soucitu s lidmi trpícími a sociálně slabými. Venuše v konjunkci s Jupiterem ve znamení Býka naznačuje rozumné kroky vlád k stabilizaci svých měn a bankovního systému. Saturn ve Vahách bude sice pořád vyžadovat po ekonomikách jednotlivých států korekci zadlužení, nicméně díky tomu mohou být vytvořeny ekonomické instrumenty a krizové postupy, které zabrání dalším vážným krizím.


Česká republika v roce 2012

Tento rok rozhodně nebude z astrologického hlediska pro naši republiku procházkou růžovým sadem. Tranzitující Saturn se zastavuje počátkem roku poblíž Venuše v horoskopu republiky a koncem roku zase bude přecházet přes Slunce a Merkura v horoskopu naší vlasti. A dá se říci, že vládnoucí garnitura to bude mít mimořádně těžké, jelikož z jedné strany na ni budou útočit nespokojené odbory požadující pro svá odvětví větší objemy finančních prostředků a z druhé strany bude váznout výběr daní, viz solární horoskop ČR 2011-2012. Podnikatelé a bohaté firmy se budou vychytralými kroky snažit minimalizovat zisky, ze kterých by museli odvádět rostoucí daně. Občané budou chtít po vládě větší prostředky, avšak nebude z čeho rozdávat…Je však také možné předpokládat, že vláda bude nejen pod obrovským tlakem ze strany odborů, ale také pod drobnohledem opozice, takže jakmile bude někdo nachytán při etickém selhání, bude muset rychle odejít. Tlaky na pád vlády přijdou zejména v březnu, v dubnu, v listopadu a v prosinci. V únoru a v březnu se pravděpodobně provalí ekonomické aféry, které mohou stát posty významné veřejné činitele, ovšem mohou přijít i záplavy s jarním táním sněhu. V srpnu se projeví opozice sekundárně direkčního Slunce na Neptuna v horoskopu republiky, což může přinést šíření infekčních chorob, plísní a komplikace s vodním živlem.Závěr

Podle mého názoru nás i svět v roce 2012 nečeká nějaký konec světa a pravděpodobně nepřijdou pohromy, které by významně zredukovaly počet žáků na této krásné polétavé vesmírné škole zvané Země. Kuriozitou ovšem pro nás v Česku je, že 21.12.2012 ve 12 hodin a 12 minut SEČ vstupuje na své pouti ekliptikou Slunce do znamení Kozoroha a na Severní polokouli tak dochází k Zimnímu slunovratu. Horoskop sestavený pro tento okamžik je velmi významný a působí po nejbližšího čtvrt roku. A tento horoskop není nějak zvláště dramatický, nenaznačuje rozhodně nějaké celosvětové pohromy. Napětí mezi dvěma „rohatými“ znameními Kozoroha a Berana tu a tam vyústí v následujícím čtvrtletí v pády vlád, sem tam se zatřese zem, vybuchne sopka či přijdou prudké bouře, to však je zcela normální. A nelze jinak než zopakovat, že jak vše s námi dopadne, to není ve hvězdách, ale zejména v rukou nás samotných. Budoucnost není v tuto chvíli exaktně stanovena a my lidé svými postoji ke svým bližním, k naší matce Zemi a k Bohu si průběh budoucích dějů spoluutváříme.Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR