Zatmění roku 2011 a jejich působení na státy i na jednotlivce

Zatmění roku 2011 a jejich vliv na státy i na jednotlivce


připravil Ing. Richard Stříbrný

Škola klasické astrologie


ÚvodRok 2011 bude na zatmění poměrně bohatý, nastanou 4 částečná zatmění Slunce a 2 úplná zatmění Luny. Dekódovat vliv zatmění však není vůbec snadnou záležitostí, jelikož okolo nich panuje spousta mýtů a pověr. Názory na zatmění se u různých astrologických autorit rozchází od katastrofických vizí až k výrokům, že to je v podstatě pozitivně působící vesmírný jev. Pravda je jako obvykle někde uprostřed a podle aforismů klasické astrologie ovlivní osudy pouze těch států a pozemských lokalit, kde je viditelné a dojde k němu na stupni ekliptiky, který je pro daný stát citlivý – je např. obsazen Sluncem, Lunou či Ascendentem ( vycházejícím bodem ). A totéž se dá říci o jednotlivcích… Podle mého názoru je zatmění testem karmy jak jednotlivců tak celých národů. Jestliže je konkrétní zrozenec mravně silný a duchovně vyspělý, tak nemusí mít z ničeho strach a i když mu zatmění padne na nějakou osobní planetu, na vycházející či na kulminující bod horoskopu, tak to pro něj specificky nepřinese žádnou pohromu, ba naopak to může odblokovat jeho zábrany a akceleruje jeho cestu k velkým úspěchům na poli duchovním, uměleckém i světském. V opačném případě, jestliže se jedná o zrozence mravně nízkého a agresivního, to může v jeho životě spustit děje, které budou pro něj samotného i pro jeho okolí velmi bolestivé a v krajním případě nelze vyloučit ani vážné nemoci, havárie, úrazy a další pohromy. Velmi dobře to ukázal ve své Knize zatmění David Ovason. Dva příklady za všechny. Ludwig van Beethoven po určitém zatmění v citlivém bodě svého horoskopu započal tvořit svá nejslavnější díla díky nimž se stal nesmrtelným a na straně druhé je to např. Richard Speck, který dva měsíce po zatmění Luny na jeho Uranu v nativním horoskopu postřílel v roce 1966 v Chicagu 8 zdravotních sester. V prvním případě se z duše Beethovenovy řinuly tóny nadčasově krásné hudby a v případě druhém se uvolnila stavidla temným karmickým silám, které vnesly do mnoha životů hrůzu a bolest…

Posoudit vlivy zatmění celých státních celků je podstatně složitější, jelikož v každém státě je mnoho lidí velmi duchovně vyspělých, ještě větší množství lidí průměrných a také spousta zrozenců mravně slabých, na nízkém stupni duchovního vývoje, kteří mají za sebou temnou minulost. A právě po zatměních podle mých pozorování dochází v určitých lokalitách k dramatickým dějům ve společnosti i v přírodě, po kterých se ustálí nová dynamická rovnováha. Nezřídka se jedná o zemětřesení, cyklóny, výbuchy sopek, záplavy, revoluce, pokusy o převrat, sociální nepokoje apod. Ve vyspělých zemích však vůbec k takovým dějům dojít nemusí. Konají se tam třeba pouze referenda o povaze společného státu – např. kolik procent HDP věnovat na sociální výdaje, na vědu, na náboženství a na umění…

Pro astrologii je pak velkým problémem načasování těchto dějů, jelikož podle klasickým astrologických aforismů působí zatmění Slunce tolik let, kolik hodin je viditelné ( mohou to být klidně 4 roky ) a zatmění Luny pak ovlivňuje dění tolik měsíců, kolik hodin je viditelné ( zase to mohou být třeba 4 měsíce ). A protože v každém roce je zatmění více, takže se jejich vlivy překrývají a astrologické situace je pak velmi komplikovaná, nicméně pro zkušené astrology to je sice složitý nicméně ne neřešitelný problém.

V obecné rovině je Slunce v mundánní astrologii ( zkoumající osudy státních celků či celé Země ) představitelem hlavy státu, vládnoucí vrstvy či šlechty a Luna reprezentuje prostý lid, veřejnost, nálady obyvatelstva. Výsledkem zatmění pak mimo jiné bývá zvýšení napětí mezi vládnoucí vrstvou a lidem. V individuálním horoskopu pozice Slunce zjednodušeně řečeno naznačuje charakter člověka, jeho vůli a duševní naladění, zatímco Luna vypovídá o jeho emocích a rodinných vazbách. Zatmění Slunce není z pohledu astrologického ničím jiným než trochu výjimečnější konjunkcí Slunce s Lunou a zatmění Luny zase opozicí těchto těles. Zatmění pak vnáší do života jedinců, kterým padá do citlivých míst jejich osobního horoskopu , gradaci vnitřního napětí, jenž pak vyústí buď k velmi pozitivním dějům jako je např. vzepětí tvůrčích sil či nalezení odvahy k zásadním změnám nebo také vede dané zrozence nadneseně řečeno do záhuby. Vše závisí na stupni vyspělosti daného zrozence a na jeho karmě.Zatmění Slunce v roce 2011

Bezesporu nejvýznamnějším Slunečním zatměním v tomto roce pro Českou republiku bude hned to první, ke kterému dojde v úterý 4. ledna 2011. V Praze v tomto dni Slunce vyjde v 8.01 hod SEČ a hned o 3 minuty později ( v případě příznivého počasí ) spatříme na jihovýchodním obzoru, jak se začne zprava doleva Sluneční kotouč zmenšovat. Maximum zatmění nastává v Praze v 9.24 hod a bude při něm zakryto více než 79 procent kotouče. Ve vrcholné fázi se na nás bude Slunce „usmívat“ , jelikož Luna zakryje Slunce shora a my pozemšťané bychom měli vidět srpek Slunce natočený oblou částí k nám ( k obzoru ). Konec tohoto vesmírného divadla nastává v 10.51 hod. K zatmění dochází mezi 13. a 14. stupněm znamení Kozoroha ( konjunkce Slunce, Luny a také Marse v napětí se Saturnem ve znamení Vah ). Toto zatmění ovlivní zejména ty zrozence, kteří spatřili světlo světa plus minus den okolo 4. ledna či okolo 5. července. Výhodu zde mají ti, kteří znají svůj nativní horoskop a mohou ihned rozpoznat, zda jim toto zatmění padá do nějaké významné pozice či nikoliv. Poselství této konstelace v horoskopu zatmění ( sestavuje se pro jeho střed či pro okamžik přesné konjunkce ) je pro individuality toto – v napětí je princip Kozoroha ( Slunce, Luna, Mars a Pluto ) a princip Vah ( Saturn ), přeloženo zjednodušeně do lidského jazyka – napětí mezi smyslem pro povinnost, řádem, vytrvalostí, skromností a chutí se bavit, užít si života plného lásky, krásy a harmonie. Každý z nás by si měl sáhnout do svědomí a zrekapitulovat si svůj život, zda dokáže vyvážit práci a povinnosti relaxací či návštěvou kulturních zařízení apod. V nejbližších dvou letech tak mnozí z těch, kterým tato konstelace padne do významných pozic, budou katapultováni do společenských výšin, mnozí zase z nich padnou na pomyslné dno, aby se mravně obrodili a začali zase stoupat vzhůru.

Vliv tohoto zatmění ovšem pocítí i celé státní celky a dá se říci, že přísný a spravedlivý Saturn ve znamení Vah svrhne z piedestalu zkorumpované vlády a národy, které jsou předlužené a žijící nad poměry se najednou ocitnou v situaci, na kterou nejsou zvyklé. Najednou zjistí, že ty skromné, pracovité a šetřivé státy, konzumující méně než vydělají, s podhodnocenou měnou a s velkými státními rezervami, vykoupí jejich „rodinné stříbro“, převezmou jejich dluhy a ekonomicky je „převálcují“. Tyto státy pak postupně převezmou světovou moc nejen na poli ekonomickém, ale posléze začnou hrát nejvýznamnější roli i v mezinárodních politických, ekonomických a vojenských organizacích. Čelním představitelem těchto států ( a zástupcem Saturna ve Vahách ) bude samozřejmě Čínská lidová republika, která je výrazným představitelem znamení Vah, jelikož v jejím horoskopu je Slunce, Merkur a Neptun v tomto vzdušném znamení. V souvislosti s tímto zatměním je potřeba ještě se zmínit o naprosto extrémní konstelaci, ke které dojde 3.dubna 2011 v 16.33 hod SELČ. Nastává totiž  novoluní mezi 13. a 14.stupněm znamení Berana a v tomto ohnivém znamení retro18.info vytvářejícím přesnou napěťovou vazbu s prvky při zatmění ze 4. ledna nebude jen Slunce a Luna, ale rovněž Merkur, Mars,Jupiter, Uran a Černá Luna !!! V důsledku této výjimečné a výbušné konstelace budou děje naznačené lednovým zatměním značně urychleny a světová rovnováha se může překlopit nikoliv v následujících letech, nýbrž v měsících ! Lze jen doufat, že celková karma pozemšťanů je natolik dobrá, že dojde pouze k překlopení ekonomických pólů a nikoliv zemských magnetických pólů, což by mělo naprosto katastrofické důsledky a velká část populace by to pravděpodobně nepřežila…Nicméně tato dramatická konstelace prověří, zda na této planetě převažují síly mírotvorné ( Váhy ) či válečnické ( Beran ). Když zvítězí ve společnosti zdravý rozum, tolerance a touha po míru, pak zakopeme válečnické sekery a ratifikujeme mírové smlouvy. V případě vítězství zbrojařských lobby a agresivních sil je pravděpodobné vypuknutí velkého válečného konfliktu, který negativně poznamená celé lidstvo. A když již zmiňuji ty nejhorší scénáře, musím se zmínit i o možnosti posuvu zemských desek doprovázené velkými zemětřeseními a výbuchy velkých sopek, které mohou notně změnit pozemské klima. Březen a duben 2011 prověří, jak na tom lidstvo karmicky doopravdy je, v těchto měsících jsou konstelace nejdynamičtější, naznačující zásadní změny. Ovšem je také možné, pokud je lidstvo vyspělejší, než se na první pohled zdá, že se nastartují procesy, po kterých lidstvo konečně prozře a pochopí, že všichni jsme bratři a sestry v jednom jediném Bohu, kterému říkáme pouze jinými jmény.


K dalšímu částečnému zatmění Slunce dojde 1. června a jeho astrologický střed ( přesná konjunkce Slunce s Lunou ) nastává ve 23.03 hod SELČ. V horoskopu sestaveném pro tento okamžik se opět projeví napětí mezi znamením Vah a znamením Kozoroha, nicméně je v něm daleko více harmonie a je tu předpoklad, že se svět poučí z předchozích dějů a znepřátelené státy i jednotlivci budou spolu lépe komunikovat. Zatmění bude viditelné zejména v severní části Kanady, na Sibiři, na dálném východě, v Japonsku a na Korejském poloostrově. V těchto lokalitách mohou v následujícím roce očekávat řádění zemského a vzdušného živlu. U toho, kdo slaví narozeniny okolo tohoto data nebo mu toto zatmění padá do nějakého citlivého bodu horoskopu, může dojít k vylepšení komunikačních schopností a bude se skokově lépe projevovat jak slovem mluvem či psaným a také se lépe učit. Padne-li však tato konstelace do napětí s nebezpečnými prvky horoskopu, pak může být naopak dosti zmatený, vyjadřující se překotně a nervózně.


Ve středu 15. června se naše republika dočká druhého nejvýznamnějšího zatmění roku 2011, tentokráte to bude úplné zatmění Luny a jeho astrologický střed ( přesná opozice Slunce a Luny ) nastává ve 22.14 hod SELČ. Toto zatmění nastane ve večerních hodinách krátce po západu Slunce. Pro astronomy půjde o jedno z nejočekávanějších Lunárních zatmění v tomto desetiletí, neboť Luna bude procházet přímo středem zemského stínu a plná fáze potrvá okolo 100 minut. Zatmění v případě příznivého počasí bude možné spatřit v podstatné části svého průběhu. Luna bude vycházet ve 21 hodin 9 minut SELČ (pro Prahu) nad JV obzorem již téměř ponořena v plném zemském stínu. Maximální fáze zatmění nastane ve 22 hodin 13 minut. V tomto okamžiku bude měsíční kotouč procházet nejtemnější částí zemského stínu. Na straně jedné jde bezesporu o působivý vesmírný jev, ovšem na straně druhé je nutno podotknout, že se jedná o zesílený úplněk, při kterém budou citliví jedinci mimořádně excitovaní, neklidní a nervní, v důsledku čehož může dojít k četným konfliktům v mezilidských vztazích, dá se rovněž očekávat zvýšená četnost havárií v dopravě a v průmyslových provozech. Pro náš stát je toto zatmění obzvláště významné, a to ze dvou důvodů – jednak je nad naším územím viditelné a jednak padá dosti přesně na hlavní osu ascendent - descendent horoskopu republiky, což poukazuje na intenzívní pokusy opozice svrhnout vládu a to velmi nevybíravými způsoby. V nejbližších pěti měsících, po které bude toto zatmění působit to zřejmě bude boj všech proti všem. Horní i dolní komora parlamentu jen stěží bude nalézat shodu v přijímání významných zákonů a ani prezident Václav Klaus zřejmě ke zklidnění situace nepřispěje, jelikož k zatmění dojde v blízkosti jeho narozenin a harmonii v jeho duši to zrovna neprospěje.


Částečné zatmění Slunce, ke kterému dojde 1. července ( jeho astrologický střed je v 10.54 hod SELČ ) bude z astrologického hlediska nejméně významné, jelikož bude pouze desetiprocentní a navíc k němu dochází v Indickém oceánu nad Antarktidou, kde vskutku mnoho lidí trvale nežije ! Výsledkem pak mohou být v následujících měsících enormní bouře a podmořská zemětřesení, nejsou vyloučeny ani ekologické havárie. ( Slunce s Lunou v Raku v kvadratuře se Saturnem ve Vahách ). U zrozenců slavících narozeniny okolo tohoto data lze očekávat vážné problémy v rodinných vztazích a pracovně právní komplikace. V obecné rovině se konstelace v horoskopu tohoto zatmění podepíší v prověrkách rodinných hodnot.


K dalšímu částečnému zatmění Slunce dochází 25. listopadu a tentokráte to je zatmění více než devadesátiprocentní, nicméně dochází k němu zase v oceánu mezi Antarktidou, Jižní Afrikou, Austrálií a Novým Zélandem, kde bude viditelná jen v nejjižnějších částech těchto lokalit. Světu toto zatmění přinese v nejbližších třech letech mezinárodní právní bitvy o využití surovin nacházejících se v Antarktidě a jako pravděpodobné se jeví urychlení odtávání ledovců z oblastí okolo Jižního pólu. Velké napětí mezi znamením Střelce ( Slunce, Luna, Merkur a Venuše ) a znamením Panny ( Mars ) může také vyústit v zintenzívnění náboženských sporů.


Poslední zatmění roku 2011 se odehraje 10. prosince a bude to úplné zatmění Luny u nás ale neviditelné. Stačí však vyrazit k sousedům do Polska či na Slovensko. V Praze vyjde Luna v 16.01 hod a konec úplného zatmění však bude již v 15.58 hod, konec částečného zatmění nastává pak v 17.18 hod. Astrologický střed ( přesný úplněk ) se odehrává v 15.36 hod a horoskop sestavený pro tento okamžik akceleruje vlivy z předchozích dvou Slunečních zatmění. Bude zapotřebí řešit problémy náboženské a spory vyvolané bojem o docházející suroviny. Náboženští fanatici a teroristé se pokusí v nadcházejících měsících rozdmýchat doutnající konflikty mezi národy s rozdílnou kulturou, náboženstvím i společenským zřízením. Poloviční kosmický kříž v tomto horoskopu značně rozvíří karmu jednotlivců i národů a v obávaném roce 2012 bude vskutku co řešit…

Shodou okolností se nachází Slunce zatmění v blízkosti Marse ve znamení Střelce v horoskopu České republiky a my můžeme doufat, že se naši sportovci, politici a soudci vzepnou k velkým výkonům.


Závěr

Z astrologického hlediska je rok 2011 doslova napěchovaný konstelacemi vyvolávajícími radikální změny ve společnosti i v přírodě. Nicméně jak vše dopadne, to není ve hvězdách, ale zejména v našich rukách. Budoucnost není v tuto chvíli exaktně stanovena a my lidé svými postoji ke svým bližním, k naší matce Zemi a k Bohu si průběh budoucích dějů spoluutváříme.Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR