Spojení astrologie s etikoterapií

Praktické využití astrologie v péči o zdraví


připravil Ing. Richard Stříbrný

Škola klasické astrologie


Úvod


Jelikož se astrologií zabývám více než čtvrt století a to jak teoreticky tak zejména prakticky, měl jsem možnost pozorovat tisíce lidských osudů a hledat jejich odraz za pomoci astrologických technik při vyhodnocování nejrůznějších typů horoskopů. Po čase jsem bohužel zjistil, že pro většinu lidí platí toto : pokud jde v jejich životech vše „normálně“, tak se chovají jako zdravá zvířata – jedí, pijí, vyměšují a příliš nepřemýšlí o podstatě svého bytí. Přičemž na své životní pouti mnohdy eticky selhávají, aby si zajistili dostatek smyslových požitků. Po delší či kratší době od etického selhání ( podle konstelací ) pak přichází problémy nejprve psychického a poté fyzického rázu. Mnohé životy mi pak připadají téměř jako přes „kopírák“ - selhání v partnerství, v práci, v postoji k majetku, v komunikaci s okolím atd. vedlo k podobným onemocněním. Lidé pak bohužel mylně vyhodnotí svou situaci a snaží se nemoci co nejrychleji zbavit namísto toho, aby pochopili význam jejího poselství. Podle mého názoru by se lidé měli v situaci, kdy nemoc přichází ( pokud není akutní ), měli zastavit a zamyslet se nad sebou samým, nehledat příčinu v druhých, v náhodě, v nevhodné stravě či poškozeném životním prostředí. Náš stvořitel nám pouze nastavuje zrcadlo – to, co jsme činili druhým ( v této či v minulých inkarnacích ), je nyní činěno nám a my hledáme chybu všude jinde jen ne tam, kde bychom ji hledat měli – sami v sobě ! Lékař či léčitel, který předá pacientovi lék a nehledá spolu s pacientem kořeny nemoci, které tkví v chybném modelu chování, pouze potlačí symptom a dané kvantum potíží se vyvalí jindy a jinde. Stejně tak astrolog, který svému klientovi řekne : vidím konstelace tyto a tyto, znamená to tyto a tyto nemoci, sice nemusí být daleko od pravdy, nicméně klientovi příliš nepomůže. Z tohoto pohledu je astrologie pouze nástrojem diagnostickým a má li být terapeutickou metodou, pak by podle mého soudu měla spojit své síly s etikoterapií. Po dlouholetém pozorování lidských životů jsem dospěl k názoru, že tato Zeměkoule je „polétavou“ vesmírnou školou, na kterou dělají „výsadek“ lidské duše v určitém druhu „skafandru“, který nazýváme tělem. A naše nesmrtelné duše spojené se smrtelnými těly jsou zde vychovávány určitým systémem zkoušek, přičemž našimi učiteli a zároveň zkoušejícími jsou planety naší Sluneční soustavy !


Z tohoto úhlu pohledu výklad horoskopu naznačí to, co jsme dostali do vínku od našich učitelů ( Bohů či planet ) a také to, co máme v tomto zrození řešit. Jakmile astrologicky naznačené zkoušky nezvládáme, přichází dle povahy planet různé " nápovědy " ve formě psychického či fyzického utrpení, přičemž intenzita utrpení se postupně zvyšuje. Jakmile pochopíme danou lekci a navrátíme se na svou cestu, problémy pominou, avšak v případě, že pořád nechceme chápat, začnou se naši učitelé řídit heslem :

" Chytrému napověz, hloupého trkni ! "


A zde je náznak, jak by dle mého názoru měly být chápány lekce jednotlivých učitelů.


1. Co po nás chce Slunce respektive znamení Lva ?

Abychom byli velkorysí, srdeční, ušlechtilí, zdravě sebevědomí a ctižádostiví. Pokud se projeví malá srdečnost, chlad, odtažitost, ješitnost, pýcha a přehnané sebevědomí či enormní ctižádost, pak nastupují nejprve bolesti zad, páteře a píchá nás u srdce. Pakliže neporozumíme této nápovědě, tak se bolesti zintenzivňují a v konečném důsledku posléze nastupují vážnější nemoci popřípadě i úrazy ve zmiňovaných partiích těla.


2. Co po nás chce Luna respektive znamení Raka ?

Abychom byli citliví na problémy druhých, abychom se láskyplně starali o své bližní, o příbuzné a o potomstvo, abychom se naučili je přijmout takové jací jsou. Pokud jsme chladní, nevlídní, lakomí, neumíme dávat druhým lásku a cit, pak mohou u nás nastoupit problémy psychického rázu, jako je např. náladovost, rozmary, zvláštní duševní stavy. Pravděpodobné jsou pak i komplikace s činností žaludku a problémy se zažíváním.


3A. Co po nás chce Merkur respektive znamení Blíženců ?

Abychom se dokázali přizpůsobit změněným podmínkám, abychom se pružně učili novým věcem a uvolněně komunikovali se svým okolím. Pokud jsme líní studovat a nechceme si vyměňovat názory s okolím, pak se mohou projevit problémy s průduškami a plícemi, můžeme být nestálí, těkaví, nespolehliví a neklidní. Vyloučit pak nemůžeme ani úrazy končetin, následované sníženou pohyblivostí.


3B. Co po nás chce Merkur respektive znamení Panny ?

Abychom byli přesní, pracovití, činorodí a ochotní pomáhat druhým. Jakmile jsme pohodlní, příliš kritičtí a nervózně argumentující, tak se mou u nás objevit potíže se střevním traktem ( špatně oddělujeme zrno od plev, jsme vybíraví ) a také s činností nervové soustavy.


4A. Co po nás chce Venuše respektive znamení Býka ?

Abychom se uměli postavit pevně nohama na zem a zabezpečili potřeby své i naší rodiny. Solidnost, praktičnost a spolehlivost to jsou požadavky tohoto pevného znamení. Pokud jsme však příliš smyslní, požitkářští a myslící pouze na sebe, pak mohou nastoupit problémy s nadváhou, bolesti krku a krční páteře.


4B. Co po nás chce Venuše respektive znamení Vah ?

Abychom vnímali krásu, hledali a nalézali rovnováhu mezi protiklady, uměli vyvažovat impulsy okolí a abychom konflikty spíše urovnávali než vyvolávali. Pokud jsme však přelétaví, citově nestálí a neschopni udržet fungující vztah po delší dobu pak mohou nastat vážné problémy v oblasti ledvin, u žen tak budou zlobit vaječníky.


5. Co po nás chce Mars respektive znamení Berana ?

Abychom byli odvážní, podnikaví, činorodí a uplatňovali ve svém životě nové myšlenky, nápady a techniky. Pokud jsme však agresivní, tvrdohlaví a příliš vnucující okolí svou vůli, pak můžeme očekávat úporné bolesti hlavy či zubů a nejsou vyloučeny ani zranění v oblasti hlavy a problémy se zrakem.


6. Co po nás chce Jupiter respektive znamení Střelce ?

Abychom byli spravedliví, žoviální, upřímní a optimisticky naladění. Pokud jsme však upřímní až zdrcujícím způsobem, pokud fanaticky prosazujeme pouze své názory a postoje, pak můžeme čekat vážné komplikace se svými kyčelními klouby a třísly.


7. Co po nás chce Saturn respektive znamení Kozoroha ?

Abychom byli přesní, dochvilní, houževnatí, vytrvalí a skromní. Pokud však jsme chladní, bezcitní, příliš ctižádostiví a tvrdí ke svým bližním, tak se budeme v životě setkávat se situacemi, kdy nás budou trápit klouby ( zejména kolenní ) a kůže. Můžeme se setkávat s vleklými obtížně řešitelnými problémy psychickými i fyzickými.


8. Co po nás chce Uran respektive znamení Vodnáře ?

Abychom hledali nová a výjimečná řešení problémů, které máme v tomto zrození řešit. Neměli bychom názorově ustrnout a naučit se využívat i novinek vědy a techniky. Jakmile si však myslíme, že víme všechno nejlépe a že jsme neomylní, pak přichází oběhové potíže, záněty žilního systému, problémy s achilovkami a kolísavý krevní tlak.


9. Co po nás chce Neptun respektive znamení Ryb ?

Abychom byli soucitní, vlídní, obětaví a vnímaví pro nadsmyslové záležitosti, abychom dokázali i snít o ideálech. Jakmile jsme však chaotičtí, nespolehliví, příliš fabulující a žijící ve světě iluzí, pak obvykle přichází závislosti na látkách ovlivňujících vědomí, dluhy a velká nepraktičnost neumožňující nám vést spořádaný život. Ve fyzické sféře můžeme očekávat vleklé nemoci, které pozvolna přijdou a pozvolna odejdou, zlobit bude zejména oblast chodidel.


10. Co po nás chce Pluto respektive znamení Štíra ?

Abychom byli věrní, loajální, houževnatí a hloubaví, rozumně zacházející se svým sex-appealem . Pokud jsme však posedlí sexem, žárliví a mstiví, pak pravidelně přichází vážné nemoci pohlavních orgánů, močových cest a konečníku. Cítíme se neustále unavení a máme oslabenou imunitu, špatně regenerujeme.


Věřím, že duchovně a eticky vyspělí čtenáři Regenerace tento článek přijmou vlídně a zamyslí se nad ním. Vždyť staré dobré heslo „ S poctivostí nejdál dojdeš“ v dnešním světě zní mnohým směšně...Ale pak ti mnozí nechápou, proč jsou nemocní...

Zároveň chci podotknout, že by tento text měl být chápán pouze jako jednoduchý úvod do této složité problematiky, které s kolegou Zdeňkem Bohuslavem v naší Škole klasické astrologie věnujeme mnoho hodin.

Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR