Pozvánka na Postgraduál 2024 - 2025

Vážení přátelé !

 

 

Škola klasické astrologie Vás zve na své Postgraduální studium, které

bude v ročníku 2024/25 otevřeno ve formě dálkového studia.  Začínáme na přelomu září a října 2024. Budeme Vám (dálkařům ) pravidelně ve čtrnáctidenních intervalech zasílat písemné a zvukové materiály a jednou za měsíc  bude setkání v Praze v sobotu od 10. do 17. hodiny, které se bude konat na adrese Dobrovského 8, Praha 7 v zasedací místnosti podniku Malba, kde je k dispozici kuchyňka i sociální zařízení.

První setkání bude pravděpodobně v sobotu v listopadu 2021.

Cena: Postgraduální studium - 3 platby po 2200,- Kč (září, leden, duben) nebo 6400,- Kč za celý rok najednou; úhrada se děje složenkou typu C nebo převodem na účet 2247842073/0800 a to 3 platby po 2200,- Kč (září, leden, duben) nebo 6400,- Kč za celý rok najednou. Za závaznou přihlášku budeme pokládat zaplacení zálohy či celého ročníku na účet nebo složenkou typu C na adresu   Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1 nebo  Zdeněk Bohuslav, Tyršova 12, 120 00 Praha 2. Pište prosím čitelně a v dolním řádku, kde je Zpráva pro adresáta napište Postgraduální studium. Uvítáme také mail s adresou, na kterou máme zasílat materiály a také číslo mobilního telefonu pro případ nenadálých dějů. Od počátku října budou těm, kteří mají zaplaceno, zasílány materiály.

Podrobnosti naleznete v příloze.

Zdar a sílu ve Vašem astrologickém dílu přeje        Richard StříbnýIng. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR