Chronoekonomická analýza června 2016

BODY LANG="cs-CZ" TEXT="#000000" LINK="#000080" VLINK="#800000" DIR="LTR">

Chronoekonomická analýza června 2016

Hlavním tématem z chronoekonomického hlediska bude v červnu 2016 pravděpodobné rozkolísání cen ropy a ropných derivátů. Negativní impulzy mohou dostávat akcie firem vodárenských společností a firem vyrábějící nealkoholické i alkoholické nápoje.

1. až 5. června ICHE usuzuje na velmi proměnlivý sentiment investorů, trhy budou pravděpodobně hodně rozkolísané. Děje v přírodě i ve společnosti budou dramatické a mohou vést ke zdražování základních surovin. Pravděpodobné jsou ekologické havárie, vyloučit nelze ani zemětřesení, vlny tsunami, záplavy, prudké bouře a šíření velmi nebezpečných biologických i počítačových virů.

8. a 9. června zřejmě vyděsí potenciální investory teroristické činy či požáry a výbuchy. Tento chronom může vyvolat prudký pokles akcií určitých bank a finančních společností.

15. – 20. června se projeví nebezpečný chronom, jehož účinky se negativně projeví na cenách ropy a může poškodit petrochemické závody či státy, na jejichž území se ropa těží. V ohrožení s emohou ocitnout plošiny těžařských společností na vodních plochách.

25. – 28. června se chronoekonomická situace stabilizuje a světové trhy mohou začít nabírat dech.

Chronomy specificky ovlivňující dění v naší republice jsou v červnu 2016 velmi náročné. Mezi 5. a 11. červnem, dále pak mezi 18. a 24. červnem může na našem území dojít k neblahým dějům, které vystraší naši veřejnost. Kromě násilných trestných činů, průmyslových a dopravních neštěstí lze očekávat potíže některých velkých firem, bankovních a finančních institucí. Zkrachovat mohou některé mezinárodní dohody, náš stát může být vystaven sankcím a penalizacím.

Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR