horoskop 1.4.

Horoskop duben 2020

Konstelace specificky ovlivňující dění v našem státě jsou v tomto měsíci poněkud chaotické. Především Neptun pohybující se znamení Ryb bude po celý měsíc v orbisu působnosti ( v kvadrátu ) na Marse republiky ve znamení Střelce, což naznačuje možnost odhalení korupce v policii, v armádě a při dopravních stavbách. Vyloučit nelze další prodlužování staveb významných dálničních úseků či obchvatů měst, nastat mohou ekologické havárie, které poškodí vodní zdroje našeho státu. Ve druhé půli dubna v květnu se pak Jupiter z pohledu geocentrického na své pouti ekliptikou ve znamení Kozoroha zastavuje v kvadrátu na Venuši republiky nacházející se ve znamení Vah, a to může předznamenávat nehospodárné chování vysokých úředníků se státními financemi. ( Tohle jsem psal a odeslal 25.2. k uveřejnění v dubnové Regeneraci – následujících pár vět je dodatek z 28.3.) Z těchto náročných Neptunových a Jupiterových vlivů lze usoudit, že naše ekonomika bude dostávat ze všech stran těžké rány, extrémně vzroste zadluženost našeho státu i mnohých jednotlivců. Neptun jako pán virů nás vskutku potrápí nejen ekonomicky a následky Covidu – 19 budou velmi náročné jak pro zdraví tělesné tak pro zdraví duševní. Světlo na konci tunelu bychom u nás mohli spatřit koncem května a v červnu. A teď budu citovat sám sebe z článku na říjen 2019, který vyšel v tištěné podobě v Regeneraci 10/2019 a v Magazínu 2000 9/2019, který jsem napsal a odeslal 25.8.2019 ---- „Konec října – speciálně 27. a 28. říjen pak bude ovlivněn extrémně disharmonickými konstelacemi ( Mars kvadrát Saturn a Slunce opozice Uran ), které světu i nám může přinést řádění živlů přírodních ( mimo jiné zemětřesení, prudké bouře a výpadky sítí rozvodných i rozvodných ) a dramatické děje ve společnosti. Bohužel zrovna v těchto dnech budeme slavit 101. solární horoskop ČR, který tentokráte začíná působit 27.10. ve 23.03 hod SEČ ( působit bude následujících 12 měsíců ). A dlužno říci, že to je „astrologický fičák“, který může ukončit období relativní stability a hospodářského růstu a předznamenává minimálně dva kritické roky, za kterých bude panovat daleko větší ekonomická i politická nestabilita.“ --- konec citace celý článek...

Můžete mě slyšet, můžete mě číst

VIDEO - Eukarpie 2013 - přednáška Ing. Richard Stříbný

Horoskop - schéma engramů z minulých inkarnací
Richard Stříbný ve své přednášce představí novou koncepci interpretace horoskopu jako schématu engramů - emočně silných zážitků z minulých inkarnací

Magazin 2000 záhad

Časopis spro zájemce o skutečnosti z historie i současnosti, vesmíru a různé zajímavosti a kuriozity ze života.

Poradci-sobě.cz

je nezávislý komunitní web pro finanční poradce, konzultanty, experty na osobní finance.

Česká televize v pořadu "Za zrcadlem"

Ing. Richard Stříbný k vidění mezi 9-14 minutou

Regenerace

Přirozená cesta ke zdraví a poznání
Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR