Nový rok 2017 - Nový rok 2017

Horoskop březen 2017

Nejvýznamnějším astrologickým okamžikem každého měsíce března je bezesporu příchod Nového roku. Letos k tomu dochází 20. března v 11.29 hod SEČ, kdy na své pouti ekliptikou vstoupí Slunce do znamení Berana a celý svět tak dostane nový impulz. Horoskop sestavený pro tento okamžik pak podbarvuje dění na celé Zemi po následující rok. Při pohledu do tohoto horoskopu je patrné zdůraznění ohnivého živlu, nachází se v něm 6 z 10 těles, které bere astrologie zejména v potaz. Tato ohnivá konstelace pravděpodobně urychlí globální oteplování a dá se předpokládat, že v následujících 12 měsících bude lidstvo své problémy řešit rázně a rychle, někdy i za cenu válečných operací. Zvláštní na novoročním horoskopu je velmi těsná konjunkce Luny se Saturnem ve znamení Střelce, která poněkud zbrzdí proudy migrantů, poškodí však také cestovní ruch a zahraniční obchod, kde se dají očekávat další restrikce. Stoupne riziko uvalení nových cel a vypuknutí obchodních válek, zavádění nových víz atd. Hranice se budou spíše utěsňovat než aby byly propustnější. V novoročním horoskopu je bohužel opozice mezi Jupiterem ve Vahách a Uranem v Beranu, takže lze předpokládat, že dojde i těžkým mezinárodně právním bitvám. Na straně druhé by u většiny plodin měla být vyšší úroda než loni a dá se rovněž očekávat kvalitnější ročník vína. V následujícím roce se budou rozevírat nůžky mezi privilegovanými vrstvami vlastnícími kapitál a sociálně slabšími či dělníky jak naznačuje kvadratura mezi Sluncem a Lunou se Saturnem, což může vyvolávat nepokoje a pokusy o svržení vlády. To se může týkat zejména Venezuely, Bolívie, Argentiny, Brazílie a Chile. Zde a také na Novém Zélandu či v západní Kanadě mohou přijít i zemětřesení, sesuvy půdy a závaly v dolech celý článek...

články

Svět a Česká republika v roce 2017

Rok 2017 přirozeně přinese obtížně řešitelné situace, při kterých se bude nastavovat nová dynamická rovnováha sil po brexitu a po zvolení nového prezidenta USA. Mnohé dosud platné smlouvy budou díky opozicím mezi Jupiterem ve znamení Vah a Uranem ve znamení Berana zrušeny a nahrazeny smlouvami novými, které budou dohodnuty mnohdy za dramatických okolností. Podle mého názoru však nakonec bude nalezen rozumný kompromis a Starý svět ( Evropa ) v astrologii reprezentovaný Saturnem bude velmi dobře spolupracovat s Novým světem ( Amerikou ) představovaným Uranem. Od prosince 2016 do prosince 2017 se bude totiž Saturn pohybovat znamením Střelce v harmonickém spojení s Uranem ve znamení Berana. Saturn však rovněž zastupuje konzervativní proudy ve společnosti, zatímco Uran naopak liberálně smýšlející skupiny obyvatel naší krásné planety, takže v tomto roce bude ubývat třecích ploch a celkově vzato by naše civilizace měla dostávat převážně pozitivní impulzy a nalézat řešení politických, ekonomických či environmentálních problémů vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji. celý článek...

Můžete mě slyšet, můžete mě číst

VIDEO - Cestyksobe.cz - předpověď na rok 2017

Bomba astrologická předpověď na rok 2017 a dále

VIDEO - Eukarpie 2013 - přednáška Ing. Richard Stříbný

Horoskop - schéma engramů z minulých inkarnací
Richard Stříbný ve své přednášce představí novou koncepci interpretace horoskopu jako schématu engramů - emočně silných zážitků z minulých inkarnací

Magazin 2000 záhad

Časopis spro zájemce o skutečnosti z historie i současnosti, vesmíru a různé zajímavosti a kuriozity ze života.

Poradci-sobě.cz

je nezávislý komunitní web pro finanční poradce, konzultanty, experty na osobní finance.

Česká televize v pořadu "Za zrcadlem"

Ing. Richard Stříbný k vidění mezi 9-14 minutou

Regenerace

Přirozená cesta ke zdraví a poznání
Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR