24. ledna 2019 v 17. hodin v Klubovně Městské knihovny na Mariánském náměstí 1, Praha 1 bude mít Ing. Richard Stříbrný přednášku Osmičková výročí ČR 3. část - Významné osobnosti let 1948 - 1968 jejich osudy a myšlenky ve světle hvězd. Mimo jiné zde bude popsán osud Milady Horákové, Rudolfa Slánského, Heliodora Píky. Smrt Stalina s Gottwaldem a její vliv na dění u nás. Pohled na skomírající, nikoliv však mrtvý kulturní a duchovní život našich obyvatel v padesátých letech, následný závan svěžího větru v letech šedesátých.Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR